THÁI ÚY LÝ THƯỜNG KIỆT - ĐỨC THÁNH TAM GIANG TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN VÙNG BẮC NINH, KINH BẮC

     Thái úy Lý Thường Kiệt sinh năm Kỷ Mùi – Thuận Thiên thứ 10 (1019) đời Lý Thái Tổ, quê ở làng An Xá, huyện Quảng Đức (nay là làng Cơ Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), sau chuyển về phường Thái Hòa, thành Thăng Long.

HỘI LIM - NGUỒN GỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỔ CHỨC, THÀNH LẬP

          Lễ hội Lim là lễ hội vùng của những làng xã nằm quanh núi Lim và đôi bờ sông Tiêu Tương, là lễ hội lớn, thể hiện sâu sắc văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của người dân Bắc Ninh - Kinh Bắc.