SỨC SỐNG CỦA DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH SAU 10 NĂM ĐƯỢC UNESCO VINH DANH

       Mỗi người dân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bắc Ninh - Kinh Bắc đều mang trong mình niềm tự hào về di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh và mong muốn được cùng chung tay góp sức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thông qua các hoạt động cộng đồng. Sau 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại, thì các hoạt động ấy ngày càng được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả hơn bao giờ hết. Qua đó, góp phần bồi đắp thêm tình yêu Quan họ của mỗi người dân vùng Kinh Bắc, đồng thời, đưa giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh ngày càng lan tỏa và có sức sống bền bỉ trong đời sống đương đại.