LÝ THÁI TỔ - NGƯỜI KHAI LẬP TRIỀU LÝ

           Lý Thái Tổ (huý Công Uẩn) người hương Cổ Pháp (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay), sinh ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình nhà Đinh năm thứ 5 (8/3/974) tại chùa Cổ Pháp (tức Chùa Dận, Ứng Thiên Tâm) ở bản hương. Mẹ là Phạm Thị.

10:02 | 13/01/2020

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

         

16:31 | 10/06/2019

TẤM HUY CHƯƠNG LẤP LÁNH

         

16:29 | 10/06/2019