Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI MỸ THUẬT
09:39 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ PHÂN HỘI
1 Nguyễn Tuấn Anh Cụm 1, Khu máy nghiền Bồ Sơn, TPBN Ban HV
2 Đỗ Hữu Bảng Số 9 ngõ 1 tổ 16 khu 4 Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
3 Vũ Văn Bẩy 45 Dốc Suối Hoa, Suối Hoa, TPBN TP Bắc Ninh
4 Vũ Hải Bình 37C khu 8 Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
5 Nguyễn Minh Châu 50 Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
6 Nguyễn Nghĩa Cương Xóm Chợ, An Bình, Thuận Thành, BN Thuận Thành
7 Nguyễn Minh Đạt 52 Vệ An, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
8 Nguyễn Thế  Đỉnh Thanh Gia, Quảng Phú, Lương Tài, BN Lương Tài
9 Nguyễn Công Quảng cáo Hoàng Hà, TT Thứa, Lương Tài,
Bắc Ninh
Lương Tài
10 Đặng Mạnh  Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Từ Sơn
11 Nguyễn Khắc Hân Đức  Lân, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Yên Phong
12 Nguyễn Bích  Hiền 52 Vệ An, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
13 Lương Mỹ
(Danh dự)
Hòa Gốm Đức Thịnh, Thôn Phấn Trung,
 Phù Lãng, Quế Võ, BN
Quế Võ
14 Phan  Hùng Khu phố Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, BN Từ Sơn
15 Nguyễn Văn Hưng Số 7 xóm Đồng khu I, Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
16 Hà Thị  Khánh Thanh Lâm, An Thịnh, Lương Tài, BN Lương Tài
17 Lê Xuân Khánh Số 01 đường Thành Sơn, Khu 1
Đáp Cầu, TP Bắc Ninh
TP Bắc Ninh
18 Nguyễn Hồng  Kỳ Sở Văn hóa, TT & DL Bắc Ninh Ban HV
19 Nguyễn Văn Lai Quỳnh Đôi, Kim Chân, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
20 Lưu Quang Lâm Thanh Hà, An Thịnh, Lương Tài Lương Tài
21 Nguyễn Đình  Lan Đào Viên, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Thuận Thành
22 Trịnh Lễ Khu phố Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, BN Từ Sơn
23 Vũ Bình Minh 37C khu 8 Thị Cầu, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
24 Trương Hồng Mỵ Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh Ban HV
25 Nguyễn Minh Nam 50 Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
26 Hà Minh Ngọc Trường THCS Chi Lăng, Quế Võ, BN Quế Võ
27 Nguyễn Phúc  Oanh Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh Ban HV
28 Đặng Thanh Quang Thôn Đỉnh, Phố Mới, Quế Võ, BN Quế Võ
29 Nguyễn Hồng Quang Số 7 xóm Đồng khu I, Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
30 Vũ Phương Quang Số 4, đường Âu Cơ, P. Kinh Bắc, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
31 Hoàng Đạo Quý 52 Tổ 1, phường Kinh Bắc, TPBN TP Bắc Ninh
32 Nguyễn Thúy Quỳnh Đài PTTH tỉnh BN Ban HV
33 Nguyễn Văn  Sinh 42 Chợ Nhớn, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
34 Nguyễn Minh Sơn 52 Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
35 Nguyễn Bá Sơn Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Ban HV
36 Nguyễn Xuân Tám Thông Đông, Đông Tiến,
 Yên Phong, BN
Yên Phong
37 Lê Quang  Thanh Trường THCS Nhân Thắng, Gia Bình Gia Bình
38 Lê  Thanh 113 Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
39 Nguyễn Văn Thành Thanh Lâm, An Thịnh,
 Lương Tài, BN
Lương Tài
40 Vũ Trung Thành Số 55 Nguyễn Quang Ca, Suối Hoa, TPBN TP Bắc Ninh
41 Nguyễn Văn Thêu Số 41 Lê Quý Đôn, Suối Hoa, TPBN TP Bắc Ninh
42 Nguyễn Đức Thịnh Gốm Đức Thịnh, Thôn Phấn Trung,
Phù Lãng, Quế Võ, BN
Quế Võ
43 Lê Đăng  Thịnh Hoạ sĩ, thôn Đông, Tam Giang, Yên Phong Yên Phong
44 Nguyễn Văn  Thuật Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh Quế Võ
45 Nguyễn Trọng Thủy Số 25 D ngõ 47 Phố Nam Dư,
Quận Hoàng Mai, HN
TP Bắc Ninh
46 Nguyễn Văn  Triền Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh Quế Võ
47 Trần Quang Trung Khu phố I, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Từ Sơn
48 Nguyễn Minh Tuấn 35 Phố Ngói, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc,TPBN TP Bắc Ninh
49 Nguyễn Thị Thanh Vân Số 64 Đường Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
50 Nguyễn Viết Vịnh Trường THCS Tân Chi, Tiên Du, BN Tiên Du
51 Nguyễn Đăng  Vông Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Thuận Thành
52 Vũ Hữu  Vượng 358 Ngô Gia Tự, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh