Trang chủ Tin tức & Sự kiện

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH KHÓA V HỘI VHNT TỈNH BẮC NINH KỲ HỌP THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
10:59 | 08/12/2023

 Ngày 7/12/2023, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ họp thứ II - Hội nghị Ban Chấp hành khóa V mở rộng. Nhà báo Ngô Hồng Giang - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh chủ trì Hội nghị.

Về dự  Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Thắng, đại diện phòng PA03, Công an tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Toàn, đại diện phòng Khoa giáo- Văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH khóa V cùng các Chi hội Trưởng, Phân hội Trưởng Hội VHNT tỉnh.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã thẳng thắn góp ý xây dựng Quy chế hoạt động của BCH Hội VHNT tỉnh khóa V, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên BCH. Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động VHNT năm 2023, triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Hội nghị đã góp ý sửa đổi, bổ sung và thông qua Quy chế xét hỗ trợ sáng tạo tác phẩm VHNT để khuyến khích các văn nghệ sĩ tỉnh nhà đẩy mạnh hoạt động sáng tác và xuất bản. Đồng thời, Hội nghị đã xét hỗ trợ 9 tác phẩm VHNT do các văn nghệ sĩ tỉnh nhà xuất bản năm 2023.Căn cứ vào Quy chế và Điều lệ Hội, Hội nghị cũng đã thông qua danh sách xét kết nạp 12 hội viên mới năm 2023. Tiêu chí kết nạp hội viên luôn hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ hội viên có chất lượng, trở thành những “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật tốt phục vụ nhiệm vụ chính trị và các tầng lớp nhân dân. 

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung và ý kiến được đưa ra. Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, hy vọng lĩnh vực VHNT tỉnh nhà sẽ tiếp tục gặt hái một mùa bội thu trong năm 2024./.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      CHÍ HIẾU - TRẦN PHAN