Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT TỪ SƠN
09:13 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Vũ Viết  Đắc Số 10 Biệt thư Đại Hoàng Long, Suối Hoa, TPBN Âm nhạc
2 Trần Văn Phong Đông Ngàn, Từ Sơn, BN Âm nhạc
3 Trần Văn Ba Đại Tảo – Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh
(Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng IP Việt Nam)
Kiến trúc
4 Nguyễn Văn  Chuyền Xóm III, Cẩm Giang, Đồng Nguyên,Từ Sơn, BN  Kiến trúc
5 Trần Thị Hạnh Ngô Xá – Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh (Công ty cổ phần kiến trúc và nội thất Song Anh) Kiến trúc
6 Phan  Hùng Khu phố Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, BN Mỹ Thuật
7 Trịnh Lễ Khu phố Trang Liệt, Trang Hạ, Từ Sơn, BN Mỹ Thuật
8 Trần Quang Trung Khu phố I, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Mỹ thuật
9 Nguyễn Đức Thìn Số 3 đường Thọ Môn, Đình Bảng,
Từ Sơn, BN
Nhiếp ảnh
10 Bạch Minh Tuấn Hiệu ảnh Bạch Minh Tuấn,
khu mới Đình Bảng, Từ Sơn, BN
Nhiếp ảnh
11 Đỗ Thị Ngọc Anh 78 chợ Yên, Kinh Bắc, BN Sân khấu
12 Phạm Văn Bảo Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
13 Nguyễn Thị  Cúc Khu phố Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Sân khấu
14 Đàm Thị  Hiền Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Sân Khấu
15 Trần Thị Thu Hương Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Sân khấu
16 Hoàng Thị Ngọc Kim Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Sân khấu
17 Nguyễn Thị Minh Đình Bảng, Từ Sơn, BN Sân khấu
18 Đàm Văn  Oai Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
19 Phạm Ngọc Sang Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
20 Đàm Đức  Thư Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
21 Trần Đức Tiến Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
22 Đàm Xuân Trung Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Sân khấu
23 Nguyễn Đức Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Sân khấu
24 Phan Thanh Vân Xóm Nguyễn, Đồng Nguyên, Từ Sơn Sân khấu
25 Nguyễn Ngọc Bính Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Thơ
26 Đàm Thế Du Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Thơ
27 Nguyễn Tự Lập 30 Lê Quý Đôn, Suối Hoa, TPBN Thơ
28 Văn An Xóm Bông Trang Liệt, Đồng Quang,Từ Sơn, BN Văn xuôi
29 Hoàng Ngọc Bính Tập thể Công ty Thủy nông Bắc Đuống,
Từ Sơn, BN
Văn xuôi
30 Chu Văn Khoái Hưng Phúc, Tương Giang, Từ Sơn, BN Văn xuôi
31 Dương Mạnh Nghĩa Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn VNDG
32 Phúc Toản Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, BN VNDG