GIỚI THIỆU TẬP SÁCH

16:56 | 30/12/2019

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

         Chiều 12.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Thủ đô Hà Nội. 

15:00 | 16/10/2019

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  Sáng 7-10-2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Tạp chí Người Kinh Bắc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

11:09 | 16/10/2019