Cơ cấu tổ chức

07:49 | 13/07/2017

Lịch sử hình thành

07:48 | 13/07/2017

GIỚI THIỆU CHUNG

         Tạp chí Người Kinh Bắc được thành lập từ năm 1997 và là một trong 3 cơ quan báo chí của Tỉnh, được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp phép, xuất bản theo Quý; 1 năm 4 số, mỗi số 600 cuốn, 60 trang/cuốn. Sau tăng lên 80 trang/cuốn. Sau Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Tạp chí Người Kinh Bắc có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo và đã có sự đổi thay diện mạo. Kỳ xuất bản đã tăng lên 2 tháng/số; số trang đã tăng lên 100 trang/cuốn và mỗi số phát hành 1000 cuốn. Ngày 22/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép xuất bản số 130/GP - BTTTT cho Tạp chí Người Kinh Bắc. Đến nay số kỳ xuất bản đã tăng lên 1 tháng/số, 100 trang/số và phát hành với số lượng 1000 cuốn. Từ tháng 11/2015 đã được Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cấp phép hoạt động cho Website nguoikinhbac.vn nhằm đăng tải các tác phẩm VHNT đến với đông đảo bạn đọc và công chúng.

09:19 | 22/11/2019