Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

HỘI VIÊN KHỐI CÁC CƠ QUAN THUỘC BAN HỘI VIÊN QUẢN LÝ
16:03 | 21/11/2019

 

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Nguyễn Kim Cương Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Âm nhạc
2 Nguyễn Tiến Cương Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
3 Đinh Bích Hồng Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
4 Hà Thị  Huyền Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
5 Nguyễn Duy Khánh Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
6 Lê Thị Ngọc Lương Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
7 Nguyễn Văn  Nam Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
8 Dương Đức   Nghiêm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
9 Trần Đức Nam Phương Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
10 Nguyễn Thị Quý Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Âm nhạc
11 Trần Ngọc  Sơn Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Âm nhạc
12 Vũ Văn Thường Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
13 Hoàng Diệu Thúy Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
14 Nguyễn Văn Tuấn Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Âm nhạc
15 Nguyễn Sỹ Tuấn Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
(83 Nguyễn Du, Ninh Xá, TP Bắc Ninh)
Âm nhạc
16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
17 Trần Hùng Viện Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh Âm nhạc
18 Lê Huy Chung Viện Quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh,
 116 Huyền Quang, Võ Cường, TPBN
Kiến trúc
19 Nguyễn Tuấn Dũng Số 298 Ngô Gia Tự, Tiền An, TPBN Kiến trúc
20 Phạm Thế  Giang Phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng Bắc Ninh Kiến trúc
21 Trịnh Văn Hải Phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng Bắc Ninh Kiến trúc
22 Vũ Văn Hải CT Cổ phần tư vấn ĐT&XD HAC, tầng 5 toà nhà Vĩnh Cát (Cột đồng hồ TP Bắc Ninh) Kiến trúc
23 Nguyễn Văn Hưng Sở Xây dựng Bắc Ninh Kiến trúc
24 Lê Hải Sơn Viện Quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh,
 116 Huyền Quang, Võ Cường, TPBN
Kiến trúc
25 Nguyễn Xuân Thiêm Phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng BN Kiến trúc
26 Đỗ Xuân Thủy Viện Quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh,
 116 Huyền Quang, Võ Cường, TPBN
Kiến trúc
27 Đoàn Mạnh Tiến Công ty Kiến trúc xây dựng Á Đông tỉnh Bắc Ninh, Đường Huyền Quang, P.Võ Cường, TP BN Kiến trúc
28 Ngô Văn Toán Viện quy hoạch, kiến trúc Bắc Ninh Kiến trúc
29 Nguyễn Danh Tuyên Viện quy hoạch, kiến trúc Bắc Ninh Kiến trúc
30 Nguyễn Tuấn Anh Cụm 1, Khu máy nghiền Bồ Sơn, TPBN Mỹ thuật
31 Nguyễn Hồng  Kỳ Sở Văn hóa, TT & DL Bắc Ninh Mỹ thuật
32 Trương Hồng Mỵ Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh Mỹ thuật
33 Nguyễn Phúc  Oanh Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh Mỹ thuật
34 Nguyễn Thúy Quỳnh Đài PTTH tỉnh BN Mỹ thuật
35 Nguyễn Bá Sơn Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Mỹ thuật
36 Lê Thanh Huyền Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh Nhiếp ảnh
37 Lê Tất  Quỳnh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Sân khấu
38 Nguyễn Thị Vân Dung Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
39 Nguyễn Thị  Hằng Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
40 Nguyễn Ngọc Huynh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
41 Nguyễn Hữu Huynh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Sân khấu
42 Lương Trung Kiên Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
43 Đào Thị Miền Trung tâm văn hóa tỉnh Sân khấu
44 Trần Ngọc  Phương Trung tâm văn hóa tỉnh Sân khấu
45 Lê Thị  Thanh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
46 Nguyễn Đức  Thuận Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Sân khấu
47 Đỗ Minh Thùy Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
48 Hoàng Thị Tỉnh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Sân khấu
49 Nguyễn Văn  Trung tâm văn hóa tỉnh Sân khấu
50 Nguyễn Quang Vinh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Sân khấu
51 Trần Thị Thu Trường THPT Hàn Thuyên, TP Bắc Ninh Thơ
52 Ngô Hồng Giang Hội VHNT tỉnh  Văn xuôi
53 Nguyễn Chí  Hiếu  Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh Văn xuôi
54 Đào Đình  Khoa Báo Bắc Ninh Văn xuôi
55 Phan Thị Yến Hội VHNT tỉnh  Văn xuôi
56 Nguyễn Phạm Bằng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh VNDG
57 Lê Thị Chung Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh VNDG
58 Đào Văn Hoàng Đài PTTH tỉnh BN VNDG
59 Nguyễn Hữu  Mạo Bảo tàng BN VNDG
60 Nguyễn Thu Nga Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh VNDG
61 Phan Thị An Ngọc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh VNDG
62 Nguyễn Thị Hồng Nhung Số 54 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TPBN VNDG
63 Đỗ Văn Phong Thanh Sơn, Vũ Ninh,
thành phố Bắc Ninh
VNDG
64 Đỗ Thị Thủy Phòng quản lý di sản văn hóa, Sở VHTT&DL BN VNDG
65 Trần Thị  Tích Sở Tư pháp Bắc Ninh VNDG