CÂU LẠC BỘ QUAN HỌ THÔN TAM Á

           Thôn Tam Á (Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh) là thôn lớn, dân số đến trên 4.000 người. Nơi đây có di tích lịch sử nổi tiếng là Lăng mộ và đền thờ “Nam Giao học tổ” Sĩ Nhiếp. Người dân nơi đây hay lam hay làm, sống chủ yếu thuần nông. Những năm gần đây đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, đời sống ngày một khấm khá.

16:13 | 10/06/2019