BẮC NINH - ĐẤT TRĂM NGHỀ

          

15:43 | 16/07/2019

LOA HỒ - NƠI PHÁT NGUYÊN CỦA SÔNG TIÊU TƯƠNG

         Đó là niềm tự hào của Bắc Ninh - Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, có truyền thống khoa bảng hiếu học vẻ vang tiêu biểu hàng đầu của cả nước. Theo sách: Đại Nam nhất thống chí (triều Nguyễn) "Sông Tiêu Tương (cũ) ở địa giới phủ Từ Sơn, phát nguyên từ cái đầm lớn ở xã Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, chảy từ phía Tây sang phía Bắc xã Tiêu Sơn...".

16:34 | 10/06/2019