THỂ LỆ CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨU 3 NĂM 2021

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BTC CUỘC THI “CÂY BÚT TUỔI HỒNG”

 LẦN THỨ 3 - NĂM 2021

 
 
 


Số:04/TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Bắc Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

 

THỂ LỆ

 Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 - năm 2021

 
 
 


Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-VHNT ngày 8/6/2021 của Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc Tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3, năm 2021;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3, năm 2021 chủ đề “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid -19” cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI: “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid- 19”.

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Phát động cuộc thi: từ tháng 6/2021 đến hết ngày 30/10/2021

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2021.

- Thời gian xét và trao giải thưởng: Vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2021).

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đối với tác giả

- Là các em học sinh đang theo học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tác giả ghi rõ Họ và tên khai sinh, địa chỉ liên lạc (Trường, lớp hoặc địa chỉ nhà), số điện thoại liên hệ; email (nếu có). Số điện thoại giáo viên phụ trách để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Đối với Tác phẩm

2.1. Thể loại

- Thơ: Các thể thơ hiện hành.

- Văn xuôi: Truyện ngắn; Bút ký văn học; ghi chép, Tản văn.

- Không hạn chế số lượng bài dự thi ở mỗi thể loại.

 


2.2. Nội dung

- Thể hiện rõ thực trạng, sự nguy hiểm và diễn biến phức tạp, sự tác động của dịch Covid - 19 tới sức khỏe, cuộc sống và mọi mặt của đời sống xã hội.

- Phản ánh ý thức bảo vệ sức khỏe, công tác phòng, chống dịch Covid -19 của cá nhân và cộng đồng: cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh nhằm phòng chống dịch bệnh.

- Viết về những gương người tốt, việc tốt và cách làm hay thông qua việc tham gia các hoạt động phòng, chống, điều trị bệnh do Covid-19 gây ra.

- Phản ánh, ghi nhận những gian lao, hi sinh của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhất là lực lượng tuyến đầu.

- Những tâm tư, tình cảm, mong muốn, mơ ước của các em được cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid -19.

2.3.Quy định gửi tác phẩm

- Tác phẩm mới là những sáng tác của chính tác giả, chưa công bố, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng; chưa tham gia ở các cuộc thi khác.

- Không chấp nhận các tác phẩm sao chép dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ TimesNewRoman, cỡ chữ 14. Nếu viết tay, chữ viết trên 1 (một) mặt giấy.

- Bài dự thi ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

- Tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được chọn đăng trên tạp chí Người Kinh Bắc và website: nguoikinhbac.vn của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh và được chọn lựa tham gia Cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” toàn quốc.

- Ban Tổ chức không trả lại bản thảo tác phẩm gửi dự thi.

V. HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm có

- Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức qua đường bưu điện hoặc qua hòm thư điện tử, ngoài bì thư  ghi rõ: Bài dự thi sáng tác “Cây bút Tuổi hồnglần thứ 3, năm 2021 (Phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, trường, lớp, email, số điện thoại của tác giả và giáo viên phụ trách để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

- Nếu gửi tác phẩm dự thi theo Nhà trường đề nghị có thông tin liên hệ của thầy, cô phụ trách.

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

- Bài dự thi gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Số 1, đường Lý Thái Tổ, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc email: banhoivienvhnt@gmail.com.

(Khuyến khích gửi tác phẩm dự thi bằng hình thức gửi email).

- Điện thoại liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng Ban Công tác Hội viên và Sáng tác, Triển lãm: 0222.3820.940; DĐ: 0962885693;

       VI.GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu Giải thưởng: Gồm giải A, giải B, giải C và một số giải Khuyến khích cho các thể hoại như sau:

1.1. Thể loại Văn xuôi:

- 01 Giải A, trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 - 01 Giải B, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

- 02 Giải C, trị giá 1.500.000đ/1 giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

- 05 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

1.2. Thể loại Thơ:

      - 01 Giải A, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

      - 01 Giải B, trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

      - 02 Giải C, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

      - 05 Giải Khuyến khích, trị giá 700.000đ/1 giải (Bẩy trăm ngàn đồng

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khen thưởng cho các tập thể có số lượng học sinh tham gia đông và tác phẩm đạt chất lượng cao.

2. Thời gian Tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 11 năm 2021 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các em học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:                                                            

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Các trường THCS trên địa bàn tỉnh (t/h);

- Hội VHNT tỉnh:

   + Thường trực Hội VHNT tỉnh;

   + Thành viên BTC cuộc thi;

   + Ban CT Hội viên, Sáng tác, Triển lãm;

   + Lưu VT.

 

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VHNT TỈNH

Đỗ Văn Phong

 

 

15:03 | 11/06/2021

KẾ HOẠCH CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨU 3 NĂM 2021

 

UBND TỈNH BẮC NINH

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

 
 
 

 


Số:11/KH - VHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Bắc Ninh,  ngày 08 tháng 6  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 năm 2021

 
 
 


Căn cứ Công văn số 3440/UBND-KGVN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2021;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Chúng em chung tay phòng, chống  dịch Covid-19”dành cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-Nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc về tác hại, sự nguy hiểm của dịch Covid -19 qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 để bảo vệ chính mình, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Phản ánh những gương tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nêu lên những vấn đề các em đang quan tâm hiện nay.

- Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, gia đình, bạn bè và khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật; tìm kiếm và phát hiện, bồi dưỡng, phát triển các em có sở trường, năng khiếu, đam mê văn học nghệ thuật.

- Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho các em học sinh có dịp giao lưu, học hỏi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

2. Yêu cầu

- Những tác phẩm tham gia Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” phải có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có tác dụng giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn cho các em học sinh, động viên các em thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên, đoàn viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

- Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” được triển khai rộng đến các trường Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các em học sinh thanh gia.

 

 


II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác Văn học về đề tài “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid - 19”.

2. Nội dung

- Phản ánh thực trạng và diễn biến phức tạp, sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19 tới sức khỏe con người và mọi mặt của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe, ý thức phòng, chống dịch Covid -19 của cá nhân và cộng đồng: cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh nhằm phòng chống dịch bệnh.

- Viết về những gương người tốt, việc tốt và cách làm hay trong cuộc chiến phòng, chống Covid -19 hiện nay.

- Cảm nhận của các em đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid -19, nhất là những lực lượng tuyến đầu.

- Phản ánh những tâm tư, tình cảm, mong muốn, mơ ước của các em được cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch Covid -19 cũng như góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

 Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 11 năm 2021.

4. Đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi:

- Đối tượng: Là học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Số lượng: Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi tham gia

(Không hạn chế về số lượng).

5. Tác phẩm dự thi:

- Thơ: Các thể thơ hiện hành.

- Văn xuôi: Truyện ngắn; bút ký văn học, tản văn, ghi chép,...

III. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO, GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi

- Do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quyết định thành lập. Ngoài các văn nghệ sĩ hoạt động chuyên trách, mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham gia Ban Tổ chức.

2. Giải thưởng

 Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận và giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

2.1. Thể loại Văn xuôi:01 Giải A, 01 Giải B, 02 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

2.2. Thể loại Thơ: 01 Giải A, 01 Giải B, 02 Giải C, 05 Giải Khuyến khích.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các văn bản liên quan đến Cuộc thi.

- Tổ chức phát động Cuộc thi theo hình thức gửi Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tới các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website: nguoikinhbac.vn của Hội VHNT tỉnh.

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin liên quan tới Cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, Văn phòng trực thuộc Hội chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi thành công tốt đẹp.

- Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến triển khai rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến các Trường THCS và tới các em học sinh.

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các Trường THCS coi đây là hoạt động ngoại khóa, chủ động định hướng, vận động các em học sinh tích cực sáng tạo tham gia cuộc thi.

- Phối hợp với Hội VHNT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi./.

 

Nơi nhận:                                                           

-  UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Các Trường THCS trên địa bàn tỉnh (t/h);

- Thành viên BTC cuộc thi;

- Các Ban, Văn phòng  Hội VHNT tỉnh (t/h);

- Các Chi hội, Phân hội (t/h);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Hồng Giang

 

 

 

 

 

 

15:01 | 11/06/2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC MỸ THUẬT CHỦ ĐỀ "PHÁC THẢO CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 


Số: 02/TL - BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày 20  tháng 4 năm 2021

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật

tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-VHNT ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng Mỹ thuật chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Cuộc thi nhằm thu hút, động viên khuyến khích đông đảo các tác giả đầu tư trí tuệ, tài năng, ý tưởng, sáng tác các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị Bắc Ninh trong quá trình phấn đấu xây dựng thành phố sinh thái, đô thị thông minh của tỉnh Bắc Ninh.

- Giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách, phát huy lợi thế trong việc xây dựng đô thị, thiết kế, bố trí cảnh quan, các công trình nghệ thuật ngoài trời trở thành điểm đến hấp dẫn để học tập, lao động, du lịch, ấn tượng, đáng sống.

- Trên cơ sở các tác phẩm tham dự để lựa chọn các tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng vào việc triển khai các hoạt động xây dựng cảnh quan đô thị sinh thái, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.

- Góp phần nâng cao chất lượng sáng tác Mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị của tỉnh trong giai đoạn mới.


2. Yêu cầu

Nội dung các tác phẩm đoạt giải phải có giá trị cả về chính trị, tư tưởng và nghệ thuật; đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức về những hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 8 - Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính Phủ về hoạt động Mỹ thuật.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Chủ đề: “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”.

2. Nội dung

- Thông qua thực trạng các công trình công cộng và quy hoạch tầm nhìn trong tương lai của tỉnh Bắc Ninh, các tác giả sáng tác các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình có giá trị cao về thẩm mỹ, có tính ứng dụng và tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

- Tác phẩm phản ánh thể hiện rõ xu thế phát triển của tỉnh theo xu hướng văn minh, hiện đại, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

- Khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, ghi được dấu ấn tài năng và phong cách độc đáo của tác giả trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và Nghệ thuật và giá trị thực tế được ứng dụng trong không gian đô thị, trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối tượng dự thi

- Các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký được quyền tham gia gửi tác phẩm nhưng không được tham dự xét giải thưởng.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM THAM DỰ THI

1. Thể loại tác phẩm gồm

- Tranh cổ động;

- Tranh ghép gốm;

- Điêu khắc: Tượng, tượng đài, phù điêu, khối biểu tượng;

- Nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm nghệ thuật khác có thể chuyển thể ứng dụng được ngoài trời.

2. Thời gian sáng tác

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi được sáng tác từ năm 2018 đến nay.

3. Quy định và thời gian gửi File ảnh tác phẩm vòng 1

- Các tác giả gửi ảnh chụp tác phẩm thể loại như:

+ Tranh cổ động, Tranh ghép gốm, Phù điêu, Nghệ thuật sắp đặt và các tác phẩm nghệ thuật khác có thể chuyển thể ứng dụng ngoài trời, kích thước ảnh tác phẩm: 20 x 30cm.

+ Đối với thể loại tác phẩm Điêu khắc, tượng … chụp ảnh không gian 3 chiều của tác phẩm.

Các thể loại tác phẩm trên gửi ảnh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và gửi vào địa chỉ thư điện tử đến email của Ban Tổ chức (Hội VHNT tỉnh) để tuyển chọn tác phẩm

- Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 05 tác phẩm;

- Mỗi tác phẩm là 01 file định dạng JPG, chất lượng rõ nét (5MB-300dbi) kèm theo 01file văn bản đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm. (Họ và tên; năm sinh; địa chỉ; số điện thoại, email của tác giả để liên hệ).

- Mỗi file ảnh tác phẩm khi gửi đến tham dự đều phải ghi rõ tên file theo thứ tự: (Tên tác giả, tên tác phẩm, năm sáng tác, chất liệu, kỹ thuật in, kích thước)

- Khi có kết quả chọn tác phẩm để vào vòng 2, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả để gửi tác phẩm được chọn đến địa điểm Ban Tổ chức thông báo theo quy định.

- Thời gian gửi ảnh và file ảnh tác phẩm: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021.

4. Quy định tác phẩm được chọn và chấm tác phẩm vòng 02

Tác giả gửi tác phẩm đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt khác đã được chọn từ vòng 01 đến Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh để Ban giám khảo chọn và chấm tác phẩm (Có thông báo sau).

- Kích thước tác phẩm:

+ Tranh cổ động khổ 79 x 54cm; Tranh ghép gốm, Phù điêu, Tranh hoành tráng phác thảo chiều dài không quá 2m.

+ Nghệ thuật sắp đặt không quá 2m2.

+ Điêu khắc: Chiều cao không quá 0,7m (bao gồm cả phần đế).

 

Ban Tổ chức sẽ không chấm giải nếu tác phẩm gửi đến không đúng như ảnh tác phẩm đã gửi đến tham dự được duyệt chọn ở vòng 1.

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải và tiền thưởng kèm the gồm:

- 01 giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

- 02 giải nhì: mỗi giải 8.000.000đ (Tám triệu đồng).

- 03 giải ba: mỗi giải 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

- 04 giải khuyến khích: mỗi giải 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

2. Đối với tác phẩm trưng bày

Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác trưng bày. Mỗi tác phẩm được trưng bày, Ban Tổ chức trả nhuận treo theo quy định của Ban Tổ chức.

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

1. Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh” không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và một số tác phẩm đạt chất lượng cao chọn trưng bày để phục phục vụ các hoạt động tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội khi thấy phù hợp.

3. Tác phẩm được in và đăng trong tạp chí Người Kinh Bắc được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

1. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

VII. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1.     Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 15/10/2021.

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi

 

Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tầng 3 Thư viện tỉnh) số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, T.Bắc Ninh. Tác phẩm gửi bằng thư điện tử gửi về theo địa chỉ: banhoivienvhnt@gmail.com. Điện thoại 0222.3820.940, Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, ĐT: 0962885.693.

3. Kết quả cuộc thi

Được thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Người Kinh Bắc, Website Người Kinh Bắc.

4. Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi

Dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2021

(Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau)

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; sự phối hợp của các Hội chuyên ngành Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các Trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh để cuộc thi sáng tác tác phẩm Mỹ thuật với chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh” thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- BTG Tỉnh ủy (b/c);

- Các sở: VHTT &DL; Thông tin và Truyền thông; Báo BN, Đài PT&TH tỉnh (p/h);

- Hội Mỹ thuật VN, Hội KTS Việt Nam ( p/h);

- Hội VHNT các tỉnh, thành trong cả nước (p/h);

- Các trường Đại học, Cao đẳng, THCN chuyên ngành Mỹ thuật (p/h);

- BTC, Ban GK cuộc thi;

- TT Hội, BCH Hội VHNT tỉnh;

- Hội viên Chi hội Mỹ thuật;

- Các Ban, VP Hội VHNT;

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

                       (Đã ký)

 

 

 

Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh

Đỗ Văn Phong

 

 

 

 

09:58 | 20/05/2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC MỸ THUẬT CHỦ ĐỀ "PHÁC THẢO CÁC TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH TRONG KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC NINH

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 


Số: 06/KH - VHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật chủ đề “Phác thảo các tác phẩm

Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”

 

 


Căn cứ công văn số 3440/UBND-KGVX ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2021;

Thực hiện Chương trình công tác của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh năm 2021;

Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Cuộc thi sáng Mỹ thuật chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh” như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đẩy mạnh sáng tác trên lĩnh vực Mỹ thuật, thu hút, động viên khuyến khích đông đảo các tác giả đầu tư trí tuệ, tài năng, ý tưởng, sáng tác các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị Bắc Ninh trong quá trình phấn đấu xây dựng thành phố sinh thái, đô thị thông minh của tỉnh Bắc Ninh.

- Làm cơ sở để thiết kế, bố trí cảnh quan, các công trình nghệ thuật ngoài trời trở thành điểm đến hấp dẫn phục vụ vui chơi, giải trí của nhân dân.

- Trên cơ sở các tác phẩm tham dự để lựa chọn các tác phẩm Mỹ thuật ứng dụng vào việc triển khai các hoạt động xây dựng cảnh quan đô thị sinh thái, văn minh và giàu bản sắc văn hóa.

2. Yêu cầu

Các tác phẩm tham gia dự thi phải có giá trị cả về chính trị, tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức về những hành vi bị nghiêm cấm trong Điều 8 - Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính Phủ về hoạt động Mỹ thuật.

 


II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Chủ đề: “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”.

2. Nội dung

- Thông qua thực trạng các công trình công cộng và quy hoạch tầm nhìn trong tương lai của tỉnh Bắc Ninh, các tác giả sáng tác các tác phẩm tạo hình có giá trị cao về thẩm mỹ, có tính ứng dụng và tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

- Tác phẩm phản ánh thể hiện rõ xu thế phát triển của tỉnh theo xu hướng văn minh, hiện đại, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.

- Khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, ghi được dấu ấn tài năng và phong cách độc đáo của tác giả trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật dân tộc, tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và Nghệ thuật và giá trị thực tế được ứng dụng trong không gian đô thị, trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Lộ trình thực hiện

- Từ 1/4/2021 đến 29/4/2021: Xây dựng và ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức, tổ chức phát động Cuộc thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

- Từ tháng 5/2021 đến hết 15/10/2021: Tiếp tục tuyên truyền và nhận tác phẩm dự thi.

- Tháng 10, tháng 11/2021: Chấm vòng sơ khảo, vòng chung khảo, tổ chức công bố, trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải.

4. Đối tượng dự thi

- Các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký được quyền tham gia gửi tác phẩm nhưng không được tham dự xét giải thưởng.

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải và tiền thưởng kèm theo gồm: 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích.

2. Đối với tác phẩm trưng bày

Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để phục vụ cho công tác trưng bày. Mỗi tác phẩm được trưng bày Ban Tổ chức trả nhuận treo theo quy định của Ban Tổ chức.

IV. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 15/10/2021.

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi

 

Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tầng 3 Thư viện tỉnh); số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

Tác phẩm gửi bằng thư điện tử gửi về theo địa chỉ thư điện tử: banhoivienvhnt@gmail.com. Điện thoại 0222.3820.940. Liên hệ đồng chí Nguyễn Thu Nga – Phó Trưởng ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, ĐT: 0962885.693.

3. Kết quả cuộc thi

Được thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Người Kinh Bắc, Website nguoikinhbac.vn.

4. Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi

Dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021

(Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau)

5. Thành phần Ban Tổ chức,  Ban Giám khảo, Tổ Thư ký

Do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ra Quyết định thành lập.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, Thể lệ phát động Cuộc thi tới toàn thể hội viên Hội VHNT, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi sáng tác Mỹ thuật với chủ đề “Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh”.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 - Đăng tải Kế hoạch, thông báo nội dung Thể lệ cuộc thi trên website của Hội VHNT tỉnh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức cuộc thi.

- Các Ban, Văn phòng chủ động tham mưu giúp Thường trực Hội VHNT tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi triển khai và tổ chức có hiệu quả nội dung của cuộc thi.

2. Các Chi hội chuyên ngành thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Là đầu mối giúp Thường trực Hội VHNT tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch cuộc thi.

- Giữ mối liên hệ với các Hội chuyên ngành Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc thành lập Ban Giám khảo trong quá trình tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp thực hiện tổ chức phát động cuộc thi.

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan do Thường trực Hội VHNT tỉnh phân công.

         Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; sự phối hợp của các Hội chuyên ngành Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi sáng tác tác phẩm Mỹ thuật với chủ đề Phác thảo các tác phẩm Nghệ thuật tạo hình trong không gian đô thị tỉnh Bắc Ninh thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Hội Mỹ thuật Việt Nam;

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Các sở: VHTT &DL; Thông tin và Truyền thông; Báo BN, Đài PT&TH tỉnh;

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi;

- Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố;

- BCH các Chi hội: Mỹ thuật, Kiến trúc (t/h);

- Thường trực Hội VHNT tỉnh;

- Các Ban, Văn phòng Hội VHNT tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Hồng Giang

 

 

 

 

09:52 | 20/05/2021

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ CHỦ ĐỀ "BẮC NINH TRONG HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 
 
 


Số: 03/TL - BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Bắc Ninh, ngày 20  tháng 4 năm 2021

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác văn học về chủ đề “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng

để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” năm 2021

 
 
 


Thực hiện Chương trình công tác của Hội VHNT tỉnh năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-VHNT ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức cuộc thi sáng tác văn học về chủ đề Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác văn học chủ đề Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi nhằm thu hút, động viên khuyến khích đông đảo các tác giả đầu tư trí tuệ, tài năng, sáng tác các tác phẩm có chất lượng phản ánh truyền thống văn hiến và cách mạng, những thành tựu đạt được và quá trình Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các tác phẩm ca ngợi gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, y tế, anh ninh, quốc phòng, xây dựng đô thị, môi trường, nông thôn mới…

- Thông qua các tác phẩm dự thi ca ngợi quê hương, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào, những vấn đặt ra để góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

- Góp phần nâng cao chất lượng sáng tác văn học, đáp ứng yêu cầu phát triển văn học trong tình hình mới; đồng thời tìm kiếm, phát hiện những tài năng văn học trẻ.

- Nội dung các tác phẩm văn học đoạt giải phải đạt yêu cầu của Ban Tổ chức, có giá trị cả về chính trị, tư tưởng và nghệ thuật; chân thực, hấp dẫn và được công chúng đón nhận.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG,THỂ LOẠI, ĐỐI TƯỢNG CỦACUỘC THI

1. Chủ đề cuộc thi: “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.


2.Nội dung

- Ca ngợi, phản ánh được những hoạt động trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh; các tiềm năng, thế mạnh, các phong trào thi đua yêu nước… của tỉnh Bắc Ninh.

- Phản ánh những vấn đề về xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay; những cống hiến của tập thể và cá nhân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Nêu lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thể loại tác phẩm dự thi gồm:Thơ, Truyện ngắn và Ký văn học.

4. Đối tượng tham gia

-Các Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo, người viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; khuyến khích các công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh có tâm huyết, có khả năng sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi.

- Thành viênBan Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký được quyền tham gia gửi tác phẩm nhưng không được tham dự xét giải thưởng.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định đối với tác phẩm dự thi

- Tác phẩm tham gia Cuộc thi phải thể hiện bằng văn bản, đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, phông chữ Time New Roman. Bản thảo phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức giữ bản quyền tác phẩm. Tác giả không được công bố tác phẩm dự thi trên bất cứ phương tiện truyền thông nào.

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, thể hiện bằng nhiều thể loại (quy định ở mục III của Thể lệ này) và không giới hạn số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi phải là tác phẩm mới, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức và trước pháp luật. Nếu tác phẩm đã được chi trả nhuận bút hoặc xét giải kèm tiền thưởng (nếu có), nhưng vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi nhuận bút hoặc giải thưởng và thông báo theo quy định.

- Đối với các tác phẩm Truyện ngắn và Ký văn học: Độ dài tác phẩm không quá 5.000 từ.

- Đối với tác phẩm Thơ: Độ dài không quá 40 câu.

-Ban Tổ chức Cuộc thi không nhận các tác phẩm thuộc thể loại trường ca, thơ trào phúng, thơ dịch.

- Ban Tổ chức không trả lại bản thảo các tác phẩm gửi tham dự Cuộc thi.

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong chấm giải, các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được Ban Tổ chức mã hóa bằng ký hiệu số trước khi chuyển cho Ban Giám khảo chấm, xét giải.

2. Quy định về sử dụng tác phẩm và trách nhiệm của tác giả

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, nhóm tác giả; Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan (nếu có).

-Tác phẩm đoạt  giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật thì Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả xếp loại, thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận.

- Các tác phẩm tham gia Cuộc thi được hưởng chế độ nhuận bút khi tác phẩm được in trên Tạp chí Người Kinh Bắc; được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận nếu đạt giải.

- Đối với các tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đó vào mục đích tuyên truyền, quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả thêm nhuận bút cho tác giả, người sở hữu tác phẩm.

- Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi. Việc tác giả tự nguyện gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức được xem như đã chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ này.

- Tác giả, tác phẩm vi phạm một trong các quy định tại Thể lệ này đều coi như phạm quy, không được xem xét dự thi.

IV.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải và tiền thưởng kèm theo gồm.

1. Truyện ngắn, Ký văn học:

+ Giải Nhất: 01 giải, trị giá: 7.000.000đ(Bảy triệu đồng).

+ Giải Nhì: 02 giải, mỗi giải: 5.000.000đ(Năm triệu đồng).

+ Giải Ba: 03 giải, mỗi giải: 4.000.000đ(Bốn triệu đồng).

+ Giải khuyến khích: 05 giải, mỗi giải: 2.000.000đ(Hai triệu đồng)

2. Thơ

+ Giải Nhất: 01 giải, trị giá 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

+ Giải Nhì: 02 giải, mỗi giải 3.000.000đ(Ba triệu đồng)

+ Giải Ba: 03 giải, mỗi giải 2.000.000đ(Hai triệu đồng).

+ Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải 1.000.000đ(Một triệu đồng).

V. THỜI HẠN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian nhận tác phẩm

- Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2021.

- Thời gian chấm sơ khảo, chung khảo và công bố trao giải thưởng dự kiến tháng 12 năm 2021.

Để đảm bảo khách quan, công bằng trong chấm giải, các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được Ban Tổ chức mã hóa bằng ký hiệu số trước khi chuyển cho Ban Giám khảo đọc, thẩm định.

2. Địa điểm nhận tác phẩm tham dự

- Tác phẩm gửi bằng thư điện tử gửi về theo địa chỉ thư điện tử: banhoivienvhnt@gmail.com.Đồng thời gửi qua đường bưu điện. Điện thoại liên lạc: 0222.3820.940, Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, ĐT: 0962885.693.

- Tác phẩm dự thi cần ghi rõ ngoài bì: Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác văn học chủ đề về “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ghi tên và địa chỉ (số điện thoại nếu có) của tác giả gửi về: Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tầng 3 Thư viện tỉnh) số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

VI. Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo

Thành phần Ban Tổ chức, Ban  Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quyết định thành lập.

        Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả; sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan, Hội Nhà báo, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội viên Hội văn học nghệ thuật trong và ngoài tỉnh để cuộc thi sáng tác văn học chủ đề “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Hội VHNT các tỉnh, thành trong cả nước (p/h);

- Các sở: VHTT &DL; Thông tin và Truyền thông; Báo BN, Đài PT&TH tỉnh (p/h);

- UVBCH Hội (t/h);

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;

- Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố (t/h);

- Chi hội Thơ, Chi hội Văn xuôi (t/h);

- Các Ban, Văn phòng Hội VHNT tỉnh(t/h);

- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh

Đỗ Văn Phong

 

14:39 | 12/05/2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ CHỦ ĐỀ "BẮC NINH TRONG HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG"

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT

 
 
 


Số: 07/KH - VHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Bắc Ninh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về chủ đề “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng

để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” năm 2021

 
 
 

 


Căn cứ công văn số 3440/UBND-KGVX ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2021;

Thực hiện Chương trình công tác của Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh năm 2021;

HộiVHNT tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học chủ đề “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi nhằm thu hút, động viên khuyến khích đông đảo các tác giả đầu tư trí tuệ, tài năng, sáng tác các tác phẩm có chất lượng phản ánh truyền thống văn hiến và cách mạng, những thành tựu đạt được và quá trình Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông qua các tác phẩm dự thi ca ngợi quê hương, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào, những vấn đề đặt ra để góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

- Góp phần nâng cao chất lượng sáng tác văn học, đáp ứng yêu cầu phát triển văn học trong tình hình mới; đồng thời tìm kiếm, phát hiện những tài năng văn học trẻ.

- Nội dung các tác phẩm văn học đạt giải phải đáp ứng các yêu cầu của Ban Tổ chức, có giá trị cả về chính trị, tư tưởng và nghệ thuật; chân thực, hấp dẫn và được công chúng đón nhận.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỂ LOẠI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Chủ đề cuộc thi: “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” năm 2021.


2. Nội dung

- Ca ngợi, phản ánh được những hoạt động trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh; các tiềm năng, thế mạnh, các phong trào thi đua yêu nước… của tỉnh Bắc Ninh.

- Phản ánh những vấn đề về xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay; những cống hiến của tập thể và cá nhân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Nêu lên những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đối tượng tham gia:Các Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo, người viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh; khuyến khích các công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh có tâm huyết, có khả năng sáng tác, gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi (Thành viênBan Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký được quyền tham gia gửi tác phẩm nhưng không được tham dự xét giải thưởng).

4. Thể loại tác phẩm dự thi: Thơ, Truyện ngắn, Ký văn học.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Các tác giả đạt giải và tiền thưởng kèm theo gồm:

-Truyện ngắn, Ký văn học:01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải ba, 05 Giải khuyến khích.

- Thơ:  01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 03 Giải Ba, 05Giải Khuyến khích.

IV. THỜI GIAN, NƠI NHẬN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian nhận tác phẩm

Bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày tổ chức phát động đến hết ngày 30/11 năm 2021.

Thời gian chấm sơ khảo, chung khảo và công bố trao giải thưởng dự kiến tháng 12 năm 2021.

Để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong chấm giải, các tác phẩm gửi về dự thi sẽ được Ban Tổ chức mã hóa bằng ký hiệu số trước khi chuyển cho Ban Giám khảo đọc, thẩm định.

2. Địa điểm nhận tác phẩm tham dự

Tác phẩm dự thi cần ghi rõ ngoài bì: Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác văn học  chủ đề về “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ghi tên và địa chỉ (số điện thoại nếu có) của tác giả gửi về: Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (tầng 3 Thư viện tỉnh) số 01, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, T. Bắc Ninh.

Tác phẩm gửi bằng thư điện tử gửi về theo địa chỉ thư điện tử: banhoivienvhnt@gmail.com.Đồng thời gửi qua đường bưu điện. Điện thoại liên lạc: 0222.3820.940, Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm, ĐT: 0962885.693

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội VHNT tỉnh

- Xây dựng Thể lệ, phát động Cuộc thi tới các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và các Hội viên Hội VHNT tỉnh

- Thành lập Ban Tổ chức,Ban Giám khảo Cuộc thi.

- Phối hợp với Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 - Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi trên website nguoikinhbac.vncủa Hội VHNT tỉnh.

2. Chi hội Thơ, Chi hội Văn xuôi

- Triển khai tới hội viên Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi.

- Giữ mối liên hệ với cá nhân, tổ chức liên quan và các tác giả thuộc các tổ chức, cơ quan liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan do Ban Tổ chức phân công.

3. Các ban, Văn phòng Hội VHNT tỉnh

- Đảm bảo chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức thành công cuộc thi.

- Chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ phân công của lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Ban Tổ chức cuộc thi.

- Phối hợp có hiệu quả trong quá trình triển khai và tổ chức cuộc thi.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh; sự phối hợp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan, Hội Nhà báo, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh để cuộc thi sáng tác văn học chủ đề Bắc Ninh trong hành trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Các sở: VHTT &DL; Thông tin và Truyền thông; Báo BN, Đài PT&TH tỉnh;

- UVBCH Hội (t/h);

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;

- Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố; Chi hội Thơ, Chi hội Văn xuôi (t/h);

- Các Ban, VP Hội (t/h);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Hồng Giang

 

 

14:37 | 12/05/2021