THỂ LỆ CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨ 2 NĂM 2020

 

HỘI VĂN HỌC  NGHỆ THUẬTTỈNH BẮC NINH

BTC CUỘC THI “CÂY BÚT TUỔI HỒNG” LẦN THỨ 2 NĂM 2020

 
 
 


Số:  02 /TL - BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

THỂ LỆ

 Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020

 
 
 


Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-VHNT ngày 28/6/2020 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020; Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-VHNT của Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020.

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020 cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI: Sáng tác Văn học: “Em yêu Quê em”.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Phát động cuộc thi: từ tháng 9/2020 đến hết ngày 20/11/2020.

-Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 5/11/2020.

- Thời gian xét  và trao giải thưởng: Vào dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2020).

 III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, TÁC GIẢ DỰ THI

1. Đối với Tác phẩm:

- Thơ: Các thể thơ hiện hành.

- Văn xuôi: Truyện ngắn, bút ký văn học, ghi chép, tản văn.

- Không hạn chế số lượng bài dự thi ở mỗi thể loại.

- Nội dung: Thể hiện tình yêu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mái trường, tình bạn; gia đình, người cha, người mẹ, thầy cô và bạn bè; thể hiện mơ ước, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Các tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt; công cuộc đổi mới của quê hương…

- Các sáng tác phải đảm bảo là những tác phẩm mới của chính tác giả, chưa công bố, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội; chưa tham gia ở các cuộc thi khác.

- Bài dự thi của tác giả:

+ Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ TimesNewRoman, cỡ chữ 14. Nếu viết tay, chữ viết trên 1 (một) mặt giấy.

+ Bài dự thi ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

+ Tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được chọn đăng trên tạp chí Người Kinh Bắc, được hưởng nhuận bút theo quy định, và gửi đăng các tạp chí Trung ương.

+ Ban Tổ chức không trả lại các bản thảo gửi dự thi.

-Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng: Được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

2. Đối với tác giả:

- Tác giả ghi rõ Họ và tên khai sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên hệ; email (nếu có).

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

V. HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm có:

Tác phẩm dự thi đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồnglần thứ 2 năm 2020 (phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính về địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Số 1, Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh trước ngày 05/11/2020. Điện thoại: 0222.3814.917; 0222.3820.940; DĐ: 0962.885.693; Email: banhoivienvhnt@gmail.com

VI.GIẢI THƯỞNG

 1. Cơ cấu Giải thưởng: Gồm giải A, giải B, giải C và một số giải Khuyến khích, cho các thể hoại như sau:

1.1. Thể loại Văn xuôi:

- 01 Giải A, trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

- 01 Giải B, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

- 02 Giải C, trị giá 1.500.000đ/1 giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

- 05 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

1.2. Thể loại Thơ:

- 01 Giải A, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

- 01 Giải B, trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

- 02 Giải C, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

- 05 Giải Khuyến khích, trị giá 700.000đ/1 giải (Bẩy trăm ngàn đồng)

2. Thời gian Tổng kết và trao giải:Vào dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2020).

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các em học sinh trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:                                                           

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Các trường THCS trên địa bàn tỉnh (p/h);

- Hội VHNT tỉnh:

          + Thường trực Hội VHNT tỉnh;

          + Thành viên BTC cuộc thi;

          + Ban CT Hội viên, Sáng tác, Triển lãm;

          + Lưu VT.

 

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI VHNT TỈNH

Ngô Hồng Giang

(Đã ký)

 

09:40 | 10/09/2020

KẾ HOẠCH CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨ 2 NĂM 2020

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 
 
 


                Số:   02/KH - VHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020

 
 
 

 

 Thực hiện công văn số3352/UBND - KGVX ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020;

Thực hiện Chương trình Công tác của Hội Văn học nghệ thuật năm 2020;

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, gia đình, bạn bè và khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật trong các em học sinh. Đồng thời, thông qua đó nhằm tìm kiếm và phát hiện, bồi dưỡng, phát triển các em có sở trường, năng khiếu, đam mê văn học nghệ thuật.

- Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn học nghệ thuật; tạo điều kiện cho các em học sinh có dịp giao lưu, học hỏi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; góp phần đổi mới nội dung hoạt động Đội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

- Góp phần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục đoàn viên, học sinh trong các trường học.

2. Yêu cầu:

- Những tác phẩm tham gia Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” phải có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có tác dụng giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn cho các em học sinh, động viên các em thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên, đoàn viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

- Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” được triển khai rộng đến các trường Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thu hút, tập hợp được đông đảo các em học sinh thanh gia, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác Văn học: “Em yêu Quê em

 2. Thời gian tổ chức:

- Phát động cuộc thi: từ tháng 9/2020 đến hết ngày 20/11/2020

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 5/11/2020.

3. Đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi:

- Đối tượng: Là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Số lượng: Không hạn chế số lượng tác phẩm.

4. Các tác phẩm dự thi:

- Thơ: Các thể thơ hiện hành

- Văn xuôi:Truyện ngắn; bút ký văn học, tản văn, ghi chép.

Nội dung: Thể hiện tình yêu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mái trường; tình bạn; tình thầy trò; thể hiện mơ ước, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Các tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt; công cuộc đổi mới của quê hương…

5. Quy định tác phẩm, tác giả dự thi:

- Đối với tác phẩm:Là những sáng tác mới của chính tác giả, chưa công bố, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội; chưa tham gia ở các cuộc thi khác.

- Bài dự thi của tác giả:

+ Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ TimesNewRoman, cỡ chữ 14. Nếu viết tay, chữ viết trên một mặt giấy.

+ Bài dự thi ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

+ Tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được chọn đăng trên tạp chí Người Kinh Bắc, được hưởng nhuận bút theo quy định, và gửi đăng các tạp chí Trung ương.

+ Ban Tổ chức không trả lại các bản thảo gửi dự thi.

- Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng: Được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

6. Ban Tổ chức Cuộc thi:

Do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quyết định thành lập.

7. Ban Giám khảo Cuộc thi:

Là những nhà văn, nhà thơ có uy tín của tỉnh.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các văn bản liên quan đến nội dung tổ chức Cuộc thi.

- Tổ chức phát động Cuộc thi trên toàn tỉnh và thông báo Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi tới các trường theo đối tượng dự thi.

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin về Cuộc thi đến các đối tượng tham gia Cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, Văn phòng trực thuộc Hội chuẩn bị các điều kiện phục vụ xuyên suốt từ khi phát động cuộc thi đến khi tổng kết trao giải.

- Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi theo kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp tuyên truyền,phổ biếntriển khai rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến các Trường THCS trên địa bàn tỉnh và tới các em học sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 2 năm 2020. Đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:                                                           

-  UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Hội VHNT tỉnh:

+ Thường trực Hội VHNT tỉnh;

+ Thành viên BTC cuộc thi;

+ Ban CT Hội viên, Sáng tác, Triển lãm;

+Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

Ngô Hồng Giang

(Đã ký)

 

 

 

09:39 | 10/09/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN ÂM NHẠC "HÁT VỀ BẮC NINH" LẦN THỨ II - NĂM 2020

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

Số:      /KH -VHNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày  tháng     năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Liên hoan Âm nhạcHát về Bắc Ninh” lần thứ II -  năm 2020

 

- Căn cứ Công văn số 3352/UBND-KGVX ngày 20/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020;

- Nhằm thiết thực chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc Liên hoan Âm nhạc “Hát về Bắc Ninh” lần thứ II - năm 2020 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Cổ vũ các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

-Tạo môi trường, điều kiện cho các ca sĩ, nghệ sĩ lựa chọn những tác phẩm, ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc, ca ngợi sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

- Góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước thông qua các tác phẩm được các thí sinh biểu diễn góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

- Thông qua Liên hoan tạo sự lan tỏa sâu rộng của các ca khúc viết về Bắc Ninh - Kinh Bắc trong quần chúng nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh - Kinh Bắc tới đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các ca khúc thí sinh lựa chọn tham gia Liên hoan âm nhạc “Hát về Bắc Ninh” phải là những ca khúc viết về vùng đất và con người Bắc Ninh, về truyền thống văn hiến, cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh; những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và nhất là từ khi tái lập tỉnh Bắc Ninh đến nay.

- Khuyến khích các ca khúc có lời ca ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ thuộc, tạo tầm ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ LIÊN HOAN

1. Thời gian:

- Tổ chức phát động: Tháng 7 năm 2020.

- Nội dung Liên hoan được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, đơn vị quan tâm được biết.

- Ban Tổ chức nhận đăng ký thí sinh dự Liên hoan từ 10/7 đến hết ngày 20/8/2020.

- Tổng kết, tổ chức công diễn và trao giải thưởng: dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm 2020 tại thành phố Bắc Ninh.

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự Liên hoan:

Phiếu đăng ký tham gia cuộc Liên hoan (theo mẫu) có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ:

+ Ban Hội viên Sáng tác và Triển lãm, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Điện thoại liên hệ: 0222.3820.940;

+ Email: banhoivienvhnt@gmail.com;

+ Liên hệ trực tiếp:

Nhạc sĩ Nguyễn Trung, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc: 0912.298.215.

Chú ý: Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ: Phiếu đăng ký dự Liên hoan Âm nhạc“Hát về Bắc Ninh” lần thứ II năm 2020.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CUỘC LIÊN HOAN

1. Đối tượng, thành phần tham gia:

- Các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, PTTH, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quyền đăng ký, tham gia Liên hoan.

2. Chủ đề: Liên hoan Âm nhạc “Hát về Bắc Ninh” lần thứ II năm 2020.

3. Yêu cầu đối với thí sinh tham gia dự Liên hoan Âm nhạc:

- Thí sinh dự thi với hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

* Đối với vòng sơ khảo:

-  Thí sinh thể hiện với 02 ca khúc tự chọn với chủ đề viết về Bắc Ninh (không dự thi các bài dân ca Quan họ cổ hoặc lời mới).

- Đối với những ca khúc mới sáng tác, chưa phổ biến, thí sinh phải gửi bản chép nhạc đánh máy vi tính hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc về Ban Tổ chức cùng với phiếu đăng ký (khuyến khích các thí sinh thể hiện các tác phẩm mới dự thi cuộcLiên hoan Sáng tác Ca khúc viết về Bắc Ninh).

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi tiết mục đăng ký dự Liên hoan nếu thấy nội dung ca khúc không phù hợp.

- Thí sinh tự chuẩn bị phần nhạc đệm cho tiết mục của mình ở vòng sơ khảo. Đối với thí sinh sử dụng nhạc thu sẵn (beat), yêu cầu gửi về Ban Tổ chức trước ngày thi để kiểm duyệt.

- Ban Tổ chức sẽ bố trí dàn nhạc đệm và 01 buổi khớp nhạc cho các diễn viên vào Chung khảo.

- Các hình thức phụ họa (nếu có): hát bè, tốp ca phụ họa… phải hát trực tiếp, không thu sẵn, không hát “nhép”.

- Thí sinh chủ động chuẩn bị trang phục, đạo cụ phù hợp với nội dung tiết mục, đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu quả.

* Phiếu đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự Liên hoan Âm nhạc “ Hát về Bắc Ninh” cần ghi rõ:

- Họ và tên thường gọi;

- Nghệ danh (nếu có);

- Ngày tháng năm sinh;

- Số CMTND hoặc thẻ căn cước;

- Nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có);

- Ảnh chân dung: 04cm x 06cm.

- Địa chỉ liên hệ, số điện thoại, Email.

- Tên ca khúc 1:………………………

- Tên ca khúc 2:………………………

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với thí sinh đăng ký tham gia không đúng thời gian quy định và những thất lạc trong quá trình thí sinh gửi thông tin tham gia dự Liên hoan Âm nhạc.

- Thí sinh có thể tham khảo kế hoạch tổ chức Liên hoan tại website: nguoikinhbac.vn.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO, GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức:

Do Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thành lập với sự tham gia của các thành viên của các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Chi hội Âm nhạc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và một số thành viên khác.

2. Ban Giám khảo:

Thành phần Ban giám khảo là các nhạc sĩ, nhà quản lý hoạt động văn hóa, quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có uy tín do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ra Quyết định thành lập.

3. Tổ thư ký: Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

4. Giải thưởng

- Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận, quà lưu niệm và tiền thưởng cho các thí sinh đạt giải.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 Giải nhất: Trị giá 8.000.000đ (tám triệu đồng).

+ 02 Giải nhì: mỗi giải: 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

+ 03 Giải ba: mỗi giải: 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

+ Một số Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000đ (hai triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Liên hoan triển khai tới Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trong cả nước và các Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Liên hoan Âm nhạc “Hát về Bắc Ninh” lần thứ II năm 2020.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩaLiên hoan đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 - Đăng tải Kế hoạch, thông báo nội dung cuộc Liên hoan và thí sinh đăng ký dự Liên hoan trên website của Hội VHNT tỉnh.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức cuộc Liên hoan.

2. Chi hội âm nhạc thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:

- Là đầu mối giúp Thường trực Hội VHNT tỉnh trong việc xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình Liên hoan.

- Giữ mối liên hệ với Hội nhạc sĩ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc thành lập Ban Giám khảo; giữ mối liên hệ với các ca sĩ, nghệ sĩ trong quá trình dự thi.

- Phối hợp thực hiện trong việc xây dựng kịch bản, maket và xã hội hóa nguồn kinh phí tổ chức cuộc Liên hoan.

- Thực hiện nhiệm vụ liên quan do Thường trực Hội VHNT tỉnh phân công.

          Hội Văn học nghệ thuật tỉnh rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Hội VHNT các tỉnh, thành phố, đặc biệt là của các nhạc sĩ, ca sĩ trong và ngoài tỉnh để Liên hoan Âm nhạc “Hát về Bắc Ninh” lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

-  UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Các sở: VHTT &DL; Thông tin và Truyền thông; Báo BN, Đài PT&TH tỉnh;

- Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố; BCH Chi hội Âm nhạc (t/h);

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 

 Ngô Hồng Giang

(Đã ký)

 

 

 

 

09:45 | 08/07/2020

THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 
 
 


Số:  01/TL-VHNT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


   Bắc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2020

 

 

 

 

 

THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động Chào mừng  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,

nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng bộ các cấp

 
 
 

 

  - Căn cứ Công văn số: 3352/UBND-KGVX ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2020;

- Căn cứ Hướng dẫn số: 61-HD/BTGTU ngày 27/12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Để cuộc thi thành công tốt đẹp, Hội VHNT tỉnh ban hành Thể lệ như sau:

1.     Mục đích:

- Nhằm đa dạng và nâng cao hiệu quả các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, tạo sự đồng thuận xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tuyên truyền, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Khẳng định truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Nêu bật những kết quả đạt được trong những năm qua; tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phê phán bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo nên khí thế mới, sức bật mới, hăng hái thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

2. Nội dung:

- Thông qua ngôn ngữ tranh cổ động nhằm tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tư tưởng cao, quảng bá những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. 

- Hiệu quả từ các phong trào thi đua lao động sản xuất; những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nâng cao năng xuất và chất lượng công việc. Chú trọng các mảng chủ đề về CNH- HĐH, đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

- Các mẫu tranh có chất lượng sẽ được Ban Tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền tại Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và sử dụng vào các hoạt động khác của Hội Văn học nghệ thuật đảm bảo theo quy định.

3. Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Là các họa sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp; cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Văn hóa nghệ thuật, học sinh các trường phổ thông trong tỉnh.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.

4. Quy định về tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy có kích thước: 54cm x79cm.

     - Tác phẩm phải là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.

     - Mặt trước tác phẩm không ký tên, mặt sau, bên phải góc dưới ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả để liên hệ.

- Mỗi tác giả được gửi không quá 05 tác phẩm tham gia cuộc thi.

- Trong thời gian tham gia Cuộc thi, tác giả không được công bố tác phẩm dự thi trên bất cứ phương tiện nào khác, nếu chưa được phép của Ban Tổ chức cuộc thi.

5. Trách nhiệm của tác giả và sử dụng tác phẩm:

5.1. Trách nhiệm của tác giả

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự Cuộc thi và thực hiện nghiêm túc Thể lệ Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi và giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về mất mát, thất lạc, hư hỏng tác phẩm trong quá trình tác giả gửi tác phẩm đến Ban Tổ chức Cuộc thi.

          5.2. Sử dụng tác phẩm

- Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng không nhằm mục đích kinh doanh.

- Các tác phẩm gửi dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm có chất lượng được trưng bày triển lãm phục vụ các hoạt động tuyên truyền trong các dịp ngày lễ, kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị khi thấy phù hợp.

- Tác phẩm dự thi được in trong các tài liệu tuyên truyền, giới thiệu trên Tạp chí Người Kinh Bắc và website Người Kinh Bắc, được trả nhuận bút theo quy định.

6. Thời gian và giải thưởng:

6. 1. Thời gian cuộc thi:

- Từ ngày phát động cuộc thi 05/3/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban công tác hội viên, sáng tác và triển lãm - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Số 01 đường Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ thư điện tử: banhoivienvhnt@gmail.com (Ngoài bì thư hoặc chủ đề thư điện tử xin ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ các cấp”.

- Điện thoại liên hệ: Ban Công tác Hội viên, Sáng tác và Triển lãm 0222 3820940; 02223825369; Đ/c Đỗ Văn Phong: 0912.521.317.

- Tác giả ghi rõ Họ và tên khai sinh, bút danh (nếu có); địa chỉ liên lạc; điện thoại; email (nếu có).

6.2. Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải và tiền thưởng kèm theo:

- 01 giải Nhất 8.000.000đ (Tám triệu đồng).

- 02 giải Nhì: mỗi giải  6.000.000đ (Sáu triệu đồng).

     - 03 giải Ba: mỗi giải  4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

         - 05 giải Khuyến khích: mỗi giải  2.000.000đ (Hai triệu đồng)

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh  để Cuộc thi sáng tác tranh cổ động thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Hội Mỹ Thuật Việt Nam;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c);

- Sở VHTT và DL, Sở Thông tin-TT, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ;

- Sở GD-ĐT (P/h);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h)

- Phòng VH Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (p/h);

- Hội VHNT tỉnh:

  + Các đ/c UVBCH Hội;

  + Chi hội trưởng, Phân hội trưởng;

  + Ban Tạp chí; Website NKB;

  + Hội viên Chi hội Mĩ thuật;

  + Lưu VT.

 

 

        T/M BAN CHẤP HÀNH

     CHỦ TỊCH

                           Ngô Hồng Giang

     Đã ký 

 

 

10:19 | 12/03/2020

THỂ LỆ CUỘC THI “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

THỂ LỆ CUỘC THI

 “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

(Kèm theo Kế hoạch số 02 – VHNT, ngày 15/5/2019)

I- ĐỐI TƯỢNG:

- Mọi công dân sống, lao động và học tập trên địa bàn huyện Quế Võ.

  Những người yêu mến quê hương Quế Võ ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được gửi tác phẩm dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

- Những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội mới.

 - Những tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay.

- Những đổi thay của quê hương Quế Võ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức

Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng các thể loại: Văn, thơ, nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Một người có thể gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

- Với thể loại bài viết: Viết bằng tiếng Việt. Trình bày dưới dạng thơ, nhạc, đặt lời mới dân ca; truyện, ký, tùy bút, tản văn. Độ dài không quá 1.500 từ.

- Với thể loại tranh và ảnh: Tranh dự thi chụp dưới hình thức ảnh. Ảnh tham gia dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, kích cỡ 15x21cm. Tác phẩm dự thi có thể là ảnh đơn hay bộ ảnh.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian:

- Từ tháng 5 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2019, (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).

- Tổng kết và trao thưởng: Vào tháng 10 năm 2019.

2. Địa chỉ:

- Trụ sở Phân hội Văn học Nghệ thuật; tầng 2 khu nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quế Võ.

- Email: quevovannghe@gmail.com

 

IV.BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ

1.Ban chỉ đạo:

Gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phân hội Văn học Nghệ thuật.

2. Ban tổ chức:

Gồm các đồng chí lãnh đạo Phân hội Văn học Nghệ thuật huyện, có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch của cuộc thi. Giải quyết mọi vướng mắc phát sinh.

2. Ban giám khảo:

- Ban sơ khảo: gồm một số văn nghệ sĩ thuộc Phân hội Văn học Nghệ thuật huyện Quế Võ.

- Ban chung khảo: mời một số văn nghệ sĩ có uy tín của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Ban giám khảo làm việc công minh, khách quan, chính xác theo đúng thể lệ cuộc thi. Mọi thành viên Ban giám khảo có quyền ngang nhau, độc lập trên phiếu chấm của mình.

Điểm chấm mỗi tác phẩm dự thi của thành viên Ban giám khảo chênh lệch không quá 2 điểm. Nếu quá 2 điểm, Ban giám khảo phải hội ý chấm lại. (có quy định biểu điểm riêng)

Ban giám khảo chịu trách nhiệm giúp Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi.

3. Thư ký:

Dựa trên kết quả chấm sơ khảo, Thư ký sẽ tổng hợp số lượng, danh sách các tác phẩm dự thi chất lượng của cá nhân, tập thể vào vòng chung khảo.

Lập biên bản kết quả chấm thi của Ban giám khảo.

09:47 | 10/06/2019

KẾ HOẠCH CUỘC THI “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

 

         PHÂN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              HUYỆN QUẾ VÕ                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          *                                                                                   -----------------

                          Số: 02 – VHNT                                                Phố Mới, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI

“QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

 

Căn cứ Kế hoạch số 67 - KH/HU ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy Quế Võ về “Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)”; Được sự đồng ý của Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ, Phân hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện tổ chức cuộc thi với chủ đề “Quế Võ 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ”.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc của Bác Hồ; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Góp phần phản ánh những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của quê hương Quế Võ.

- Phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay, nhất là những tấm gương bình dị mà cao quý. Từ đó khơi dậy tinh thần tích cực tham gia lao động, học tập, sáng tạo xây dựng quê hương.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung:

- Những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.Góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội mới.

 - Những tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay.

- Những đổi thay của quê hương Quế Võ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức

Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng các thể loại:

- Văn

- Thơ

- Nhạc

- Mỹ thuật và nhiếp ảnh.

3. Đối tượng:

Mọi công dân sống, lao động và học tập trên địa bàn huyện Quế Võ.

Những người yêu mến quê hương Quế Võ ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian:

- Từ tháng 5 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2019, (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).

- Tổng kết và trao thưởng: Vào tháng 10 năm 2019.

2. Địa chỉ:

- Trụ sở Phân hội Văn học Nghệ thuật; tầng 2 khu nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quế Võ.

- Email: quevovannghe@gmail.com

(có Thể lệ cuộc thi kèm theo)

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải tập thể: Dành cho những đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi, tác phẩm dự thi có chất lượng về nội dung, trình bày đẹp cho cả 3 thể loại.

2. Giải cá nhân:

- 03 giải nhất.

- 06 giải nhì.

- 06 giải ba.

- 9 giải khuyến khích

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi được triển khai đến các xã, các ngành, trường học trong toàn huyện.

2. Sau khi kế hoạch được triển khai, Phân hội Văn học Nghệ thuật thường xuyên theo dõi tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về huyện ủy, UBND huyện (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

 

 

Nơi nhận:                                                                                  T/M PHÂN HỘI VHNT

- Huyện ủy, UBND huyện (b/c);                                                                     PHÂN HỘI TRƯỞNG

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c);

- Các ban, ngành;

- Các xã, thị trấn;

- Hội viên thuộc Phân hội VHNT;

- Lưu./.                                           

                                                                                                                Lê Khanh

 

16:38 | 10/06/2019