THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ “BẮC NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” 2022

 

thỂ LỆ

GIẢI BÁO CHÍ “BẮC NINH CHUNG TAY

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” 2022

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tất cả những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh không vi phạm pháp luật, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của người làm báo Việt Nam, không có bài viết trái đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến hết ngày 30/10/2022.

II. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN

- Những tác phẩm báo chí bao gồm 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Có sự phát hiện và thể hiện phong phú sinh động, hàm chứa nhiều lượng thông tin, phản ánh thực tiễn những điển hình tiên tiến, nhân tố mới của các tập thể, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 - Tác phẩm được thể hiện đúng thể loại báo chí, làm nổi bật thế mạnh của từng loại hình, có bố cục hợp lý, diễn đạt xúc tích, hấp dẫn người đọc, bạn nghe đài và bạn xem truyền hình.

- Tác phẩm có tác dụng tốt, thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy truyền thống của một vùng quê văn hiến, cách mạng, thiết thực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

III. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

- Là những tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình trong mảng đề tài về môi trường đã được phản ánh kịp thời, trung thực, sâu sắc, có những phát hiện mới tạo được hiệu quả thông tin thiết thực được dư luận ghi nhận.

- Tất cả các tác phẩm được tuyển chọn dự Giải đều phải là bản gốc.

1. Báo in: Phải phô tô rõ ràng ngày, tháng, số đã đăng, số kỳ…

2. Báo hình (truyền hình): Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật hình, tiếng động, âm nhạc và có tính hấp dẫn.

3. Báo nói (phát thanh): Tác phẩm phải đảm bảo kỹ thuật thu thanh, dàn dựng chương trình hấp dẫn người nghe.

4. Ảnh báo chí: Có thể là ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh nhưng phải có giá trị cao về nội dung thông tin, có chất lượng về trình độ chuyên môn nghề nghiệp.

5. Báo điện tử: Là những tin, bài đạt yêu cầu như với báo in, đồng thời phải được phản ánh nhanh nhất và được truy cập nhiều.

IV. HỒ SƠ DỰ GIẢI

1. Đối với người dự giải:

Người dự Giải tự tuyển chọn tác phẩm của mình và gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Nếu là hội viên Nhà báo thì gửi cho Chi hội Nhà báo nơi mình sinh hoạt, Chi hội thẩm định và lập danh sách tác phẩm của Chi hội, gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh theo quy định (không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi đối với mỗi tác giả).

2. Yêu cầu về hồ sơ dự giải:

- Bản trích ngang của tác giả (ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại… để liên hệ khi cần thiết).

- Bản gốc, bản sao với tác phẩm báo in, báo điện tử đã được các cơ quan báo chí đăng tải đảm bảo đủ các nội dung: Tên cơ quan báo chí, số báo, ngày phát hành.

- Với tác phẩm phát thanh phải ghi lên đĩa DVD, hoặc CD kèm theo bản in lời tác phẩm, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời gian phát sóng, cơ quan báo chí đã đăng tải.

- Với tác phẩm truyền hình nhất thiết phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD và ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời gian phát sóng, cơ quan báo chí đăng tải kèm theo thuyết minh.

- Tác phẩm ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (không quá 05 ảnh) được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Cùng với ảnh được đăng trên báo, tạp chí, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thời gian cơ quan báo chí đăng tải.

V. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG GIẢI THƯỞNG

Căn cứ vào thực tế số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự giải, tối đa số lượng các giải cụ thể như sau:

Đối với loại hình Phát thanh và Truyền hình:

- Tối đa có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, và 04 giải KK.

Đối với loại hình báo, tạp chí in, báo điện tử:

- Tối đa có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba, và 06 giải KK.

VI. GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG- Tương đương 70% mức thưởng nhóm A giải báo chí Ngô Gia Tự tỉnh Bắc Ninh hiện nay đang áp dụng.

VI. THỜI GIAN TUYỂN CHỌN, TRAO GIẢI

1. Tác phẩm dự giải hợp lệ là tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng  từ ngày 01 tháng  01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022.

2. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi: trước 5/11/2022 (trực tiếp, hoặc theo đường bưu điện). Nơi nhận: Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyên Phi Ỷ Lan - Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại 0222.3827.037.

3. Hội đồng Giải sẽ hoàn tất công tác chấm giải trước 30/11/2022.

4. Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng trước ngày 15/12/2022./.

                                                                                                                                                   HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

16:08 | 25/01/2022

THỂ LỆ CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨU 3 NĂM 2021

 

UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

BTC CUỘC THI “CÂY BÚT TUỔI HỒNG”

 LẦN THỨ 3 - NĂM 2021

 
 
 


Số:04/TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Bắc Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

 

THỂ LỆ

 Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 - năm 2021

 
 
 


Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-VHNT ngày 8/6/2021 của Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc Tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3, năm 2021;

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3, năm 2021 chủ đề “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid -19” cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI: “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid- 19”.

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Phát động cuộc thi: từ tháng 6/2021 đến hết ngày 30/10/2021

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2021.

- Thời gian xét và trao giải thưởng: Vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2021).

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đối với tác giả

- Là các em học sinh đang theo học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tác giả ghi rõ Họ và tên khai sinh, địa chỉ liên lạc (Trường, lớp hoặc địa chỉ nhà), số điện thoại liên hệ; email (nếu có). Số điện thoại giáo viên phụ trách để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết.

- Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Đối với Tác phẩm

2.1. Thể loại

- Thơ: Các thể thơ hiện hành.

- Văn xuôi: Truyện ngắn; Bút ký văn học; ghi chép, Tản văn.

- Không hạn chế số lượng bài dự thi ở mỗi thể loại.

 


2.2. Nội dung

- Thể hiện rõ thực trạng, sự nguy hiểm và diễn biến phức tạp, sự tác động của dịch Covid - 19 tới sức khỏe, cuộc sống và mọi mặt của đời sống xã hội.

- Phản ánh ý thức bảo vệ sức khỏe, công tác phòng, chống dịch Covid -19 của cá nhân và cộng đồng: cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh nhằm phòng chống dịch bệnh.

- Viết về những gương người tốt, việc tốt và cách làm hay thông qua việc tham gia các hoạt động phòng, chống, điều trị bệnh do Covid-19 gây ra.

- Phản ánh, ghi nhận những gian lao, hi sinh của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, nhất là lực lượng tuyến đầu.

- Những tâm tư, tình cảm, mong muốn, mơ ước của các em được cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid -19.

2.3.Quy định gửi tác phẩm

- Tác phẩm mới là những sáng tác của chính tác giả, chưa công bố, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng; chưa tham gia ở các cuộc thi khác.

- Không chấp nhận các tác phẩm sao chép dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt đánh máy trên khổ giấy A4, phông chữ TimesNewRoman, cỡ chữ 14. Nếu viết tay, chữ viết trên 1 (một) mặt giấy.

- Bài dự thi ghi rõ tên tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

- Tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được chọn đăng trên tạp chí Người Kinh Bắc và website: nguoikinhbac.vn của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh và được chọn lựa tham gia Cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” toàn quốc.

- Ban Tổ chức không trả lại bản thảo tác phẩm gửi dự thi.

V. HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi gồm có

- Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức qua đường bưu điện hoặc qua hòm thư điện tử, ngoài bì thư  ghi rõ: Bài dự thi sáng tác “Cây bút Tuổi hồnglần thứ 3, năm 2021 (Phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, trường, lớp, email, số điện thoại của tác giả và giáo viên phụ trách để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

- Nếu gửi tác phẩm dự thi theo Nhà trường đề nghị có thông tin liên hệ của thầy, cô phụ trách.

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

- Bài dự thi gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Số 1, đường Lý Thái Tổ, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc email: banhoivienvhnt@gmail.com.

(Khuyến khích gửi tác phẩm dự thi bằng hình thức gửi email).

- Điện thoại liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thu Nga - Phó Trưởng Ban Công tác Hội viên và Sáng tác, Triển lãm: 0222.3820.940; DĐ: 0962885693;

       VI.GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu Giải thưởng: Gồm giải A, giải B, giải C và một số giải Khuyến khích cho các thể hoại như sau:

1.1. Thể loại Văn xuôi:

- 01 Giải A, trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

 - 01 Giải B, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

- 02 Giải C, trị giá 1.500.000đ/1 giải (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

- 05 Giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

1.2. Thể loại Thơ:

      - 01 Giải A, trị giá 2.000.000đ (Hai triệu đồng)

      - 01 Giải B, trị giá 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

      - 02 Giải C, trị giá 1.000.000đ/1 giải (Một triệu đồng)

      - 05 Giải Khuyến khích, trị giá 700.000đ/1 giải (Bẩy trăm ngàn đồng

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khen thưởng cho các tập thể có số lượng học sinh tham gia đông và tác phẩm đạt chất lượng cao.

2. Thời gian Tổng kết và trao giải: Dự kiến tháng 11 năm 2021 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các em học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh để Cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:                                                            

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Các trường THCS trên địa bàn tỉnh (t/h);

- Hội VHNT tỉnh:

   + Thường trực Hội VHNT tỉnh;

   + Thành viên BTC cuộc thi;

   + Ban CT Hội viên, Sáng tác, Triển lãm;

   + Lưu VT.

 

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VHNT TỈNH

Đỗ Văn Phong

 

 

15:03 | 11/06/2021

KẾ HOẠCH CUỘC THI "CÂY BÚT TUỔI HỒNG" LẦN THỨU 3 NĂM 2021

 

UBND TỈNH BẮC NINH

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

 
 
 

 


Số:11/KH - VHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Bắc Ninh,  ngày 08 tháng 6  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 năm 2021

 
 
 


Căn cứ Công văn số 3440/UBND-KGVN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động văn học nghệ thuật năm 2021;

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” lần thứ 3 năm 2021 với chủ đề “Chúng em chung tay phòng, chống  dịch Covid-19”dành cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-Nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc về tác hại, sự nguy hiểm của dịch Covid -19 qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 để bảo vệ chính mình, gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Phản ánh những gương tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nêu lên những vấn đề các em đang quan tâm hiện nay.

- Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, nhà trường, gia đình, bạn bè và khả năng sáng tạo văn học nghệ thuật; tìm kiếm và phát hiện, bồi dưỡng, phát triển các em có sở trường, năng khiếu, đam mê văn học nghệ thuật.

- Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho các em học sinh có dịp giao lưu, học hỏi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

2. Yêu cầu

- Những tác phẩm tham gia Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” phải có giá trị về nội dung và nghệ thuật, có tác dụng giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn cho các em học sinh, động viên các em thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên, đoàn viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

- Cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” được triển khai rộng đến các trường Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thu hút, tập hợp đông đảo các em học sinh thanh gia.

 

 


II. NỘI DUNG

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác Văn học về đề tài “Chúng em chung tay phòng, chống dịch Covid - 19”.

2. Nội dung

- Phản ánh thực trạng và diễn biến phức tạp, sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19 tới sức khỏe con người và mọi mặt của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe, ý thức phòng, chống dịch Covid -19 của cá nhân và cộng đồng: cách chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh nhằm phòng chống dịch bệnh.

- Viết về những gương người tốt, việc tốt và cách làm hay trong cuộc chiến phòng, chống Covid -19 hiện nay.

- Cảm nhận của các em đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid -19, nhất là những lực lượng tuyến đầu.

- Phản ánh những tâm tư, tình cảm, mong muốn, mơ ước của các em được cùng với cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch Covid -19 cũng như góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và phát triển.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

 Từ tháng 6/2021 đến hết tháng 11 năm 2021.

4. Đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi:

- Đối tượng: Là học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Số lượng: Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi tham gia

(Không hạn chế về số lượng).

5. Tác phẩm dự thi:

- Thơ: Các thể thơ hiện hành.

- Văn xuôi: Truyện ngắn; bút ký văn học, tản văn, ghi chép,...

III. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO, GIẢI THƯỞNG

1. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi

- Do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quyết định thành lập. Ngoài các văn nghệ sĩ hoạt động chuyên trách, mời lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham gia Ban Tổ chức.

2. Giải thưởng

 Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận và giải thưởng theo Thể lệ Cuộc thi.

2.1. Thể loại Văn xuôi:01 Giải A, 01 Giải B, 02 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

2.2. Thể loại Thơ: 01 Giải A, 01 Giải B, 02 Giải C, 05 Giải Khuyến khích.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các văn bản liên quan đến Cuộc thi.

- Tổ chức phát động Cuộc thi theo hình thức gửi Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi tới các trường THCS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website: nguoikinhbac.vn của Hội VHNT tỉnh.

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp thông tin liên quan tới Cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, Văn phòng trực thuộc Hội chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho cuộc thi thành công tốt đẹp.

- Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến triển khai rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến các Trường THCS và tới các em học sinh.

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các Trường THCS coi đây là hoạt động ngoại khóa, chủ động định hướng, vận động các em học sinh tích cực sáng tạo tham gia cuộc thi.

- Phối hợp với Hội VHNT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi./.

 

Nơi nhận:                                                           

-  UBND tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Sở GD&Đào tạo (p/h);

- Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, TP (p/h);

- Các Trường THCS trên địa bàn tỉnh (t/h);

- Thành viên BTC cuộc thi;

- Các Ban, Văn phòng  Hội VHNT tỉnh (t/h);

- Các Chi hội, Phân hội (t/h);

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

Ngô Hồng Giang

 

 

 

 

 

 

15:01 | 11/06/2021