VIẾT TỪ TÂM DỊCH

08:30 | 14/07/2021

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - NGUYỄN PHƯƠNG MAI CHÚC MỪNG TẠP CHÍ NGƯỜI KINH BẮC NHÂN KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), sáng 21/6, đồng chí Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh đến động viên, chúc mừng Tạp chí Người Kinh Bắc.

16:05 | 21/06/2021