10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẮC NINH NĂM 2018

           Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị và ngày kỷ niệm quan trọng của quê hương, đất nước như: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn nghệ Cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Bắc Ninh; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự…; là năm thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm diễn ra Đại hội IV Hội VHNT tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023… bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh đã xây dựng chương trình công tác năm và tổ chức thực hiện thắng lợi với nhiều hoạt động nổi bật:

16:15 | 25/03/2019