Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổng kết công tác năm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

      Ngày 6/1, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh),  Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

15:00 | 09/01/2023

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

       Ngày 04/1, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 và kết nạp hội viên mới.

14:55 | 09/01/2023

HỘI THẢO VĂN HÓA 2022: THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

        Sáng 17/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội thảo văn hóa 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

21:29 | 17/12/2022

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

        Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Người Kinh Bắc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư với bạn đọc.  

07:52 | 25/11/2021