Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

        Sáng 24/11, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Người Kinh Bắc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư với bạn đọc.  

07:52 | 25/11/2021

VIẾT TỪ TÂM DỊCH

08:30 | 14/07/2021

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - NGUYỄN PHƯƠNG MAI CHÚC MỪNG TẠP CHÍ NGƯỜI KINH BẮC NHÂN KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), sáng 21/6, đồng chí Nguyễn Phương Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh đến động viên, chúc mừng Tạp chí Người Kinh Bắc.

16:05 | 21/06/2021