Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT QUẾ VÕ
09:15 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Nguyễn Kim Cương Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Âm nhạc
2 Viêm Xuân Doãn Chu Mẫu, Vân Dương, TPBN Âm Nhạc
3 Nguyễn Văn Thanh Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh Âm nhạc
4 Trương Mỹ Hòa Gốm Đức Thịnh, Thôn Phấn Trung,
 Phù Lãng, Quế Võ, BN
Mỹ thuật
5 Hà Minh Ngọc Trường THCS Chi Lăng, Quế Võ, BN Mỹ thuật
6 Đặng Thanh Quang Thôn Đỉnh, Phố Mới, Quế Võ, BN Mỹ thuật
7 Nguyễn Đức Thịnh Gốm Đức Thịnh, Thôn Phấn Trung,
Phù Lãng, Quế Võ, BN
Mỹ thuật
8 Nguyễn Văn  Thuật Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh Mỹ thuật
9 Nguyễn Trọng Thủy Số 25 D ngõ 47 Phố Nam Dư,
Quận Hoàng Mai, HN
Mỹ thuật
10 Nguyễn Văn  Triền Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh Mỹ thuật
11 Lê Xuân Ánh Liễn Hạ, Đại Xuân, Quế Võ, BN Nhiếp Ảnh
12 Đặng Thị  Doãn Nga Hoàng, Yên Giả, Quế Võ, BN Sân Khấu
13 Lê Hồng Hạt Yên Đinh, Phù Lương, Quế Võ, BN Sân Khấu
14 Nguyễn Văn  Sa Đồng Chuế, Nhân Hòa, Quế Võ, BN Sân Khấu
15 Quý  Tráng Guột, Việt Hùng, Quế Võ, BN Sân khấu
16 Đỗ Danh Hanh C31, Ban Chỉ huy quân sự Huyện Quế Võ Thơ
17 Nguyễn Xuân  Huy Khu 4, thị trấn Phố Mới, Quế Võ, BN Thơ
18 Nguyễn Danh  Phương Xuân Bình - Đại Xuân - QV - BN Thơ
19 Trần Đình  Thiết Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh Thơ
20 Nguyễn Thế  Thụy Thôn Cách Bi, xã Cách Bi, Quế Võ, BN Thơ
21 Phan Khắc Trụ Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, BN Thơ
22 Lê  Khanh 81, Khu 3, TT Pố Mới, Quế Võ, BN Văn xuôi
23 Nguyễn Xuân  Tường Hiệu sách Phố Mới - QV Văn xuôi