Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI NHIẾP ẢNH
09:35 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ PHÂN HỘI
1 Trịnh Quang An 27 Lê Phụng Hiểu, Niềm Xá, Kinh Bắc, TPBN TP Bắc Ninh
2 Nguyễn Kim  Anh Cầu Đào, Nhân Thắng, Gia Bình, BN Gia Bình
3 Lê Xuân Ánh Liễn Hạ, Đại Xuân, Quế Võ, BN Quế Võ
4 Phúc  Bằng SN 19, Nguyễn Giản Thanh, Suối Hoa, TP BN TP Bắc Ninh
5 Vũ Quang Bình 172 khu 7 Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
6 Phùng Chí Phố Và, Hạp Lĩnh, TPBN TP Bắc Ninh
7 Đỗ Chính 659 Ngô Gia Tự, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
8 Nguyễn Kim  Đài Nội Phú, TT Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh Gia Bình
9 Nguyễn Hải  Đăng Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh Gia Bình
10 Nguyễn Văn  Điệp Studio Điệp Nhã, TT Hồ, Thuận Thành, BN Thuận Thành
11 Nguyễn Minh Đức Khu đất mới, Xuân Ổ A Võ Cường,
TPBN (gần trường Tiểu học Võ Cường)
TP Bắc Ninh
12 Lý Việt Dũng Cty THHH Lege Việt Nam, KCN Quế Võ,
Bắc Ninh
TP Bắc Ninh
13 Trần Thanh
(Miễn sinh hoạt)
Hải 484 Ngô Gia Tự, Tiền An, TPBN  TP Bắc Ninh
14 Phùng Đức Hiệp Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, BN Lương Tài
15 Nguyễn Trọng Hiếu Đại Phúc, TP. Bắc Ninh TP Bắc Ninh
16 Trương Hòa 203 Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
17 Nguyễn Quốc Hùng 377 Hòa Đình, Võ Cường, TPBN TP Bắc Ninh
18 Lê Thanh Huyền Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh Ban HV
19 Lê Xuân Kham 24 Khu Gia Binh, Ninh Xá, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
20 Trung  Kiên Số 7 xóm Đồng khu I, Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
21 Quang Mâu Tiền Trong, Khắc Niệm, TPBN TP Bắc Ninh
22 Phạm Tuyết  Non Cường Tráng - An Thịnh - Lương Tài  Lương Tài
23 Trần  Phan Phân hội VHNT Gia Bình, Trần Hưng Đạo, TT Gia Bình, Bắc Ninh Gia Bình
24 Đỗ Mai Phương 376 Hòa Đình, Võ Cường, TPBN TP Bắc Ninh
25 Trần Quang Quý 29 Phố Nhà Chung, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
26 Nguyễn Minh Quý Tiền Trong, Khắc Niệm, TPBN TP Bắc Ninh
27 Ngọc Sơn 484 Ngô Gia Tự, Tiền An, TPBN  TP Bắc Ninh
28 Nguyễn Ngọc  Tám Khu 3 Đại Phúc, Tp Bắc Ninh TP Bắc Ninh
29 Nguyễn Sơn Thủy 211, Khu II Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
30 Trần Quốc Tuấn Số 12 đường Võ Cường 1,
 khu đô thị HUD TP.BN
TP Bắc Ninh
31 Bạch Minh Tuấn Hiệu ảnh Bạch Minh Tuấn,
khu mới Đình Bảng, Từ Sơn, BN
Từ Sơn
32 Vũ Phương  Uyên 172 Lý Thường Kiệt, khu 7, Thị Cầu, BN TP Bắc Ninh