BẮC NINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NHỮNG NĂM ĐẦU ĐẤT NƯỚC ĐỘC LẬP

 KỶ  NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

15:13 | 18/08/2020

SƯU TẦM VÀ PHIÊN ÂM CHÍNH XÁC TRUYỆN KIỀU NÔM ĐỂ BẢO TỒN TỪ NGỮ CỔ CỦA TIẾNG VIỆT

 KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY MẤT ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU (16/9/1820 - 16/9/2020)

 

14:19 | 28/07/2020

BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

 KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 09/7/2020)

 

11:11 | 28/07/2020

THAY ĐỔI Ở DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA NHÀ CỤ TÚ BA

 KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2020)

 

11:07 | 28/07/2020

NGÀNH TUYÊN GIÁO BẮC NINH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TIẾP TỤC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2020)

 

11:04 | 28/07/2020

NGHIỆP DUYÊN NGHỀ BÁO

 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2020)

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2020 - 2025

15:41 | 11/06/2020

BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2020)

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2020 - 2025

15:34 | 11/06/2020

NGƯỜI ĐƯỢC BÁC HỒ KHEN "ĐÁNH DU KÍCH RẤT GIỎI"

 KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

15:29 | 20/05/2020

TƯ TƯỞNG TRỌNG NÔNG CỦA CÁC VỊ HOÀNG ĐẾ TRIỀU LÝ

 KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

08:59 | 13/04/2020

TRẬN CHIẾN 50 NĂM TRƯỚC

KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

08:27 | 13/04/2020

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1945 - 45 NĂM NHÌN LẠI

KỶ NIỆM 45 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

08:23 | 13/04/2020

TẾT Ở ĐẢO CHÌM

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

10:54 | 13/01/2020

NHỮNG MÙA ĐÀO GỌI XUÂN

       MỪNG XUÂN CANH TÝ - 2020

10:47 | 13/01/2020

MÙA XUÂN, VỀ MIỀN QUAN HỌ

       MỪNG XUÂN CANH TÝ - 2020

10:45 | 13/01/2020

NHỚ TẾT XƯA

       MỪNG XUÂN CANH TÝ - 2020

10:42 | 13/01/2020