NHỮNG TRANG THƠ NGÀY ĐÁNH MỸ

 KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2020)

15:33 | 21/12/2020

VINH QUANG NGƯỜI CHIẾN SỸ PHÒNG KHÔNG KINH BẮC

 KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2020)

15:30 | 21/12/2020

CÔ GIÁO TÔI

 KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020)

 

17:05 | 24/11/2020

NGUYỄN THỊ LỘ - NỮ NHÀ GIÁO ĐẦU TIÊN

 KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020)

 

14:29 | 17/11/2020

CON ĐI TÌM MẸ

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

15:44 | 02/11/2020

PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

15:41 | 02/11/2020

BẮC NINH - TỪ TRUYỀN THỐNG TỚI HIỆN TẠI

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2015

15:35 | 02/11/2020

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - BẢN HÙNG VĂN LẬP QUỐC

 KỶ  NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

15:26 | 02/11/2020

BẮC NINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NHỮNG NĂM ĐẦU ĐẤT NƯỚC ĐỘC LẬP

 KỶ  NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

15:13 | 18/08/2020

SƯU TẦM VÀ PHIÊN ÂM CHÍNH XÁC TRUYỆN KIỀU NÔM ĐỂ BẢO TỒN TỪ NGỮ CỔ CỦA TIẾNG VIỆT

 KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY MẤT ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU (16/9/1820 - 16/9/2020)

 

14:19 | 28/07/2020

BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

 KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 09/7/2020)

 

11:11 | 28/07/2020

THAY ĐỔI Ở DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA NHÀ CỤ TÚ BA

 KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09/7/1912 - 09/7/2020)

 

11:07 | 28/07/2020

NGÀNH TUYÊN GIÁO BẮC NINH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TIẾP TỤC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2020)

 

11:04 | 28/07/2020

NGHIỆP DUYÊN NGHỀ BÁO

 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2020)

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2020 - 2025

15:41 | 11/06/2020

BÁC HỒ VỚI BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2020)

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ X NHIỆM KỲ 2020 - 2025

15:34 | 11/06/2020