NHỮNG MÙA XUÂN CỦA BÁC HỒ

 KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/2/1930 - 03/2/2024)

10:55 | 05/02/2024

XÚC ĐỘNG LÁ THƯ VĨNH BIỆT của ngƯỜI TÙ BINH CỘNG SẢN

 KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (20/12/1944 - 20/12/2023)

10:53 | 05/02/2024

KỶ NIỆM VỀ LÀM SÁCH NGÔ GIA TỰ

 KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ (3/12/1908 - 03/12/2023)

10:51 | 05/02/2024

THÂN PHỤ, THÂN MẪU ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN SÂU SẮC

 KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGÔ GIA TỰ (3/12/1908 - 03/12/2023)

10:51 | 05/02/2024

THẦY TÔI

 KỶ NIỆM

11:12 | 28/11/2023

KHÚC CA CỦA NGƯỜI CON HIẾU NGHĨA

 KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2023)

17:49 | 19/10/2023

CỜ ĐỎ SAO VÀNG - HỒN THIÊNG DÂN TỘC

 KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

15:37 | 26/09/2023

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THÀNH PHỐ BẮC NINH (8/8/1954 - 8/8/2023)

15:19 | 06/09/2023

Bắc Ninh vững chãi trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

10:24 | 04/09/2023

TẠP CHÍ NGƯỜI KINH BẮC GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI MỚI

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN NGHỆ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (25/7/1948 - 25/7/2023)

11:00 | 25/07/2023

VAI TRÒ CỦA VĂN NGHỆ SỸ BẮC NINH TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI MỚI

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN NGHỆ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (25/7/1948 - 25/7/2023)

10:56 | 25/07/2023

GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA TRONG KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI Ở BẮC NINH

TUYÊN TRUYỀN 80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

10:51 | 25/07/2023

NHÀ THƠ LÊ ANH XUÂN VÀ BÀI THƠ DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023)

10:09 | 25/07/2023

GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023)

10:09 | 25/07/2023

SỐNG BÁM ĐÁ, CHẾT HÓA ĐÁ KẾT HOA BẤT TỬ

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2023)

10:02 | 25/07/2023