KHI TIẾN SỸ VỀ LÀNG

 

 

14:09 | 28/07/2020

BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

       Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người viết “trước hết nói về Đảng”, và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng".

15:31 | 19/09/2019

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - BÁC ĐI, DI CHÚC GIỤC LÒNG TA

       Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người viết “trước hết nói về Đảng”, và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng".

14:56 | 19/09/2019

CHUYỆN VỀ NGƯỜI THẦY THUỐC ANH HÙNG

              Hôm nay, vào một ngày nắng nhẹ cuối xuân Kỷ Hợi 2019, tôi may mắn được về thăm gia đình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thầy thuốc ưu tú Tạ Lưu tại nhà riêng của ông ở thôn Tiêu Thượng, xã Tương Giang thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). Tuy công việc bận, chỉ tranh thủ ghé qua nhà, nhưng anh Tạ Minh Đăng - con trai út của ông cũng dành thời gian để tiếp và trò chuyện. 

16:10 | 10/06/2019