Trang chủ Tin tức & Sự kiện

ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẮC NINH, NHIỆM KỲ 2023 - 2028
10:00 | 27/10/2023

             Hòa trong khí thế thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, phấn khởi trước những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, Đại hội Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh lần thứ V nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trọng thể với chủ đề “Văn nghệ sĩ Bắc Ninh đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy tài năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tác, góp phần xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".

       
 
Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10 năm 2023.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ V là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của văn nghệ sĩ Bắc Ninh nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đưa hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh tiếp tục phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.