Trang chủ Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG
09:19 | 22/11/2019

         Tạp chí Người Kinh Bắc được thành lập từ năm 1997 và là một trong 3 cơ quan báo chí của Tỉnh, được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp phép, xuất bản theo Quý; 1 năm 4 số, mỗi số 600 cuốn, 60 trang/cuốn. Sau tăng lên 80 trang/cuốn.

     Sau Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2018, Tạp chí Người Kinh Bắc có sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo và đã có sự đổi thay diện mạo. Kỳ xuất bản đã tăng lên 2 tháng/số; số trang đã tăng lên 100 trang/cuốn và mỗi số phát hành 1000 cuốn. Ngày 22/4/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép xuất bản số 130/GP - BTTTT cho Tạp chí Người Kinh Bắc. Đến nay số kỳ xuất bản đã tăng lên 1 tháng/số, 100 trang/số và phát hành với số lượng 1000 cuốn. Từ tháng 11/2015 đã được Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cấp phép hoạt động cho Website nguoikinhbac.vn nhằm đăng tải các tác phẩm VHNT đến với đông đảo bạn đọc và công chúng.

          Lãnh đạo Hội đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, viên chức của Hội không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, năng lực của người cán bộ viên chức nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp VHNT nước nhà. Đối với Ban Tạp chí Người Kinh Bắc, mỗi thành viên luôn nêu cao ý thức góp phần mình để Tạp chí Người Kinh Bắc xuất bản hàng kỳ đảm bảo nội dung phong phú, hình thức bắt mắt và bài viết có chất lượng.

Cán bộ, nhân viên Ban Tạp chí luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin - Truyền thông đã tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Người Kinh Bắc đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và đúng định hướng. Sự phát triển và những cống hiến nỗ lực của hội viên góp sức xây dựng Tạp chí Người Kinh Bắc đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Hình thức, chất lượng của Tạp chí được cải thiện, từng số Tạp chí có nội dung, chủ đề cụ thể cập nhật thường xuyên các tác phẩm VHNT trên Website nguoikinhbac.vn đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh./.