Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT YÊN PHONG
09:09 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Mẫn Đức Tâm Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Âm nhạc
2 Nguyễn Hồng Trạch Vọng Nguyệt, Tam Giang, Yên Phong, BN Âm nhạc
3 Nguyễn Khắc Hân Đức  Lân, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh Mỹ thuật
4 Nguyễn Xuân Tám Thông Đông, Đông Tiến,
 Yên Phong, BN
Mỹ thuật
5 Nguyễn Công Hoan Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN Sân khấu
6 Nguyễn Thị Hoan Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN Sân khấu
7 Trúc  Quỳnh Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh Sân khấu
8 Nguyễn Văn Tính Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN Sân khấu
9 Nguyễn Thị  Đương Thôn Vọng Nguyệt, Tam Giang,Yên Phong, BN Thơ
10 Nguyễn Tiến
(Danh dự) 
Khoát Yên Lãng, xã Yên Trung,
 Yên Phong, Bắc Ninh
Thơ
11 Nguyễn Đức Quế Thân Thượng, Yên Trung, Yên Phong, BN Thơ
12 Nguyễn Bích Thủy Trạm khuyến nông Huyện Yên Phong,
Yên Phong, BN
Thơ
13 Nguyễn Tiến  Lộc Tòa nhà 29T2, Tầng 24, p.2401, Hoàng Đạo Thúy, Khu Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội Văn xuôi
14 Lương Thị Thìn Trường THPT Yên Phong số 1, Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN Văn xuôi
15 Lê Danh Khiêm Thôn Đông, Tam Giang, Yên Phong, BN VNDG
16 Ngô Xuân Sửu Số 200 đường 295 Phố Mới,
Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN
VNDG
17 Nghiêm Đình Thường Nghiêm Xá, Chờ, Yên Phong, BN VNDG