Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT THUẬN THÀNH
09:08 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Đỗ Anh Quân 206/F4, ngõ 171, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội Âm nhạc
2 Nguyễn Đăng
(Danh dự)
Thăng Xóm Công, Mão Điền, Thuận Thành, BN/
145- đường 28, phường 6, Gò Vấp, TP HCM
Âm nhạc
3 Nguyễn Nghĩa Cương Xóm Chợ, An Bình, Thuận Thành, BN Mỹ thuật
4 Nguyễn Đình  Lan Đào Viên, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Mỹ thuật
5 Nguyễn Đăng  Vông Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh Mỹ thuật
6 Nguyễn Thị  Nghĩa Nông trường Tam Thiên Mẫu, Thuận Thành Sân khấu
7 Nguyễn Xuân  Sách Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, BN Sân khấu
8 Trần Thị  Tuyến Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành Sân khấu
9 Nguyễn Thành Lai Ngũ Thái – Thuận Thành – Bắc Ninh Sân khấu
10 Nguyễn Văn Chương Xóm Ngòi, Mão Điền, Thuận Thành, BN Văn học
11 Nguyễn Cát Chuyển Đình Tổ, Thuận Thành, BN Văn học
12 Đỗ Duy Đắc Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Văn học
13 Nguyễn Khắc Đàm Thụy Mão, Mão Điền, Thuận Thành, BN Văn học
14 Nguyễn Văn Doanh Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, BN Văn học
15 Phùng Chí Dũng Phố Mới, Trí Quả, Thuận Thành, BN Văn học
16 Hoàng Giá Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, BN Văn học
17 Nguyễn  Hữu Đại Tự, Thanh Khương, Thuận Thành,BN Văn học
18 Trần Công Sản Thư Đôi, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Văn học
19 Phạm Thuận Thành Thường Vũ, An Bình, Thuận Thành, BN Văn học
20 Nguyễn Thị  Thiệp Đại Đồng Thành, Thuận Thành, BN Văn học
21 Đỗ Công Tiềm Ngọ Xá, Hoài Thượng, Thuận Thành, BN Văn học
22 Hoàng Tiến Bút Tháp, Đình Tổ, Thuận Thành, BN Văn học
23 Bích Hùng Xóm Ngòi, Mão Điền, Thuận Thành, BN VNDG
24 Nguyễn Đăng  Chế Đông Hồ, Song Hồ, Thuận Thành, BN VNDG
25 Đỗ Duy  Khánh Thư Đôi, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN VNDG
26 Nguyễn Đăng  Tâm Đông Khê, Song Hồ, Thuận Thành, BN VNDG
27 Nguyễn Nho  Thuận TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh (giám đốc TTVH Thể Thao, huyện TT, BN) VNDG
28 Nguyễn Hữu Hoa Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh BN VNDG
29 Nguyễn Hữu  Quả Đông Khê, Song Hồ,
Thuận Thành, Bắc Ninh
VNDG