Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT GIA BÌNH
09:10 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Lê Quang  Thanh Trường THCS Nhân Thắng, Gia Bình Mỹ thuật
2 Thành  Hương Chính Thượng, Vạn Ninh, Gia Bình Nhiếp ảnh
3 Trần  Phan Phân hội VHNT Gia Bình, Trần Hưng Đạo, TT Gia Bình, Bắc Ninh Nhiếp ảnh
4 Nguyễn Kim  Anh Cầu Đào, Nhân Thắng, Gia Bình, BN Nhiếp ảnh
5 Nguyễn Kim  Đài Nội Phú, TT Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh Nhiếp ảnh
6 Nguyễn Hải  Đăng Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh Nhiếp ảnh
7 Nguyễn Văn  Điệp Thị trấn Hồ, Thuận Thành, BN Nhiếp ảnh
8 Nguyễn Đình  Luyến Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình  Sân khấu
9 Lê Minh  Xuyến Đông Bình, thị trấn Gia Bình Sân khấu
10 Nguyễn Huy Đằng số 24, Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình,
 Gia Bình, BN
Thơ
11 Nguyễn Xuân Hùng Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, BN Thơ
12 Phạm Đình Thái Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
huyện Gia Bình, BN
Thơ
13 Vũ Thế Thược Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh Văn xuôi
14 Đinh Văn Y Phố Nội, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, BN Văn xuôi