Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT TIÊN DU
09:06 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Ngô Quốc  Tính Vĩnh Phú, Phật Tích, Tiên Du Âm nhạc
2 Nguyễn Viết Vịnh Trường THCS Tân Chi, Tiên Du, BN Mỹ thuật
3 Đào Văn  Hùng Trung tâm văn hóa huyện Tiên Du Sân khấu
4 Nguyễn Thế Chương Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, BN Thơ
5 Nguyễn Văn Hồi Số 3, Đìa Núi 2, Thị Cầu, TPBN Thơ
6 Nguyễn Thị Khánh Đồng Bông, Việt Đoàn, Tiên Du, BN Thơ
7 Phạm Văn Nam Cổ Miếu, Phật Tích, Tiên Du, BN Thơ
8 Mai Tiến  Trìu Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, BN Thơ
9 Đào Hữu Vụ Cổ Miếu, Phật Tích, Tiên Du, BN Thơ
10 Trần Thế Long Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, BN Văn xuôi
11 Chu Danh Ninh Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, BN Văn xuôi
12 Nguyễn Thị  Tuyết Đại Tảo, Việt Đoàn, Tiên Du, BN Văn xuôi
13 Nguyễn Công  Hảo Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh VNDG
14 Nguyễn Duy Nhất Đại Trung, Đại Đồng, Tiên Du, BN VNDG