Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN
15:23 | 20/01/2021
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NỮ NĂM
SINH
ĐỊA CHỈ
1 Nguyễn Văn An   1984 Bảo tàng tỉnh BN
2 Vũ Thế Bạch   1953 Số 89 Nguyễn Huy Tưởng, Suối Hoa, TPBN
3 Nguyễn Phạm Bằng   1987 Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
4 Nguyễn Khắc  Bảo   1947 Nhà 8, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, TPBN
5 Lê Huy Cần   1948 Số 2, ngõ 41, đường Trần Hưng Đạo, Tiền An,
 Thành phố Bắc Ninh
6 Nguyễn Đăng  Chế   1936 Đông Hồ, Song Hồ, Thuận Thành, BN
7 Lê Thị Chung x 1973 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
8 Phạm Huy Chương   1955 129 Kinh Bắc, đường Kinh Bắc 5, YNa, TPBN
9 Ng. Thị Thanh Hải x 1974 155 A đường Trần Lựu, Khu 5, Thị Cầu – TPBN hoặc Phó Trưởng Ban Pháp Chế, Hội đồng Nhân dân Thành phố Bắc Ninh
10 Nguyễn Công  Hảo   1960 Ngang Na, Hiên Vân, Tiên Du
11 Nguyễn Hữu  Hoa   1958 Đông Hồ, Song Hồ, Thuận Thành, BN
12 Đào Văn Hoàng   1972 Đài PTTH tỉnh BN
13 Nguyễn Văn Hội   1955 Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh
14 Bích Hùng   1935 Xóm Ngòi, Mão Điền, Thuận Thành, BN
15 Nguyễn Quang Khải   1950 Ngõ 272, Bò Sơn, BN
16 Đỗ Duy  Khánh   1943 Thư Đôi, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN
17 Lê Danh Khiêm   1951 Thôn Đông, Tam Giang, Yên Phong, BN
18 Bạch  Liên x 1941 Số 14, khu 4, Vệ An, TPBN
19 Nguyễn Hữu  Mạo   1975 Bảo tàng BN
20 Ngô Văn
(Danh dự)
Minh   1940 Số 105 Nguyễn Huy Tưởng, Suối Hoa, TPBN
21 Lê Viết Nga   1956 Bảo tàng BN
22 Nguyễn Thu Nga x 1991 Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh
23 Dương Mạnh Nghĩa   1947 Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
24 Phan Thị An Ngọc x 1985 Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh
25 Nguyễn Duy Nhất   1955 Đại Trung, Đại Đồng, Tiên Du, BN
26 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 1979 Số 54 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TPBN
Hoặc Trường Cao Đẳng Sư phạm Bắc Ninh
27 Đỗ Văn Phong   1977 Thanh Sơn, Vũ Ninh,
thành phố Bắc Ninh
28 Nguyễn Hữu  Quả   1963 Đông Khê, Song Hồ,
Thuận Thành, Bắc Ninh
29 Nguyễn Đăng  Tâm   1972 Đông Khê, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
30 Nguyễn Ngọc Thạch   1942 Số 29 đường Bình Than, Đại Phúc, TP BN
31 Nguyễn Nho  Thuận   1958 TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh (giám đốc TTVH Thể Thao, huyện TT, BN)
32 Nghiêm Đình Thường   1945 Nghiêm Xá, Chờ, Yên Phong, BN
33 Đỗ Thị Thủy x 1968 Phòng quản lý di sản văn hóa, Sở VHTT&DL BN
34 Trần Thị  Tích   1978 Sở Tư pháp Bắc Ninh
35 Phúc Toản   1949 Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, BN
36 Nguyễn Xuân Trường   1948 Số 71 ngõ 26 đường Huyền Quang,
Đọ Xá, TPBN