Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN
09:41 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ PHÂN HỘI
1 Vũ Thế Bạch Số 89 Nguyễn Huy Tưởng, Suối Hoa, TPBN TP Bắc Ninh
2 Nguyễn Phạm Bằng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Ban HV
3 Nguyễn Khắc  Bảo Nhà 8, Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, TPBN TP Bắc Ninh
4 Lê Huy Cần Số 2, ngõ 41, đường Trần Hưng Đạo, Tiền An,
 Thành phố Bắc Ninh
TP Bắc Ninh
5 Nguyễn Đăng  Chế Đông Hồ, Song Hồ, Thuận Thành, BN Thuận Thành
6 Lê Thị Chung Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Ban HV
7 Phạm Huy Chương 129 Kinh Bắc, đường Kinh Bắc 5, Yna, TPBN TP Bắc Ninh
8 Ng. Thị Thanh Hải Đảng ủy phường Thị Cầu – TPBN TP Bắc Ninh
9 Nguyễn Công  Hảo Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh Tiên Du
10 Nguyễn Hữu  Hoa Đông Hồ, Song Hồ, Thuận Thành, BN Thuận Thành
11 Đào Văn Hoàng Đài PTTH tỉnh BN Ban HV
12 Nguyễn Văn Hội Ban quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh
13 Bích Hùng Xóm Ngòi, Mão Điền, Thuận Thành, BN Thuận Thành
14 Nguyễn Quang Khải Số 25 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
15 Đỗ Duy  Khánh Thư Đôi, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Thuận Thành
16 Lê Danh Khiêm Thôn Đông, Tam Giang, Yên Phong, BN Yên Phong
17 Bạch  Liên Số 11 tổ 9B, khu 4, Vệ An, TPBN TP Bắc Ninh
18 Trần Đình Luyện Số 248 Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
19 Nguyễn Hữu  Mạo Bảo tàng BN Ban HV
20 Ngô Văn
(Danh dự)
Minh Số 105 Nguyễn Huy Tưởng, Suối Hoa, TPBN TP Bắc Ninh
21 Lê Viết Nga Bảo tàng BN TP Bắc Ninh
22 Nguyễn Thu Nga Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh Ban HV
23 Dương Mạnh Nghĩa Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh Từ Sơn
24 Phan Thị An Ngọc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh
25 Nguyễn Duy Nhất Đại Trung, Đại Đồng, Tiên Du, BN Tiên Du
26 Nguyễn Thị Hồng Nhung Số 54 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TPBN Ban HV
27 Đỗ Văn Phong Thanh Sơn, Vũ Ninh,
thành phố Bắc Ninh
Ban HV
28 Nguyễn Hữu  Quả Đông Khê, Song Hồ,
Thuận Thành, Bắc Ninh
Thuận Thành
29 Ngô Xuân Sửu Số 200 đường 295 Phố Mới,
Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN
Yên Phong
30 Nguyễn Đăng  Tâm Đông Khê, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh Thuận Thành
31 Nguyễn Ngọc Thạch Khu II, Đại Phúc, TPBN TP Bắc Ninh
32 Nguyễn Nho  Thuận TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh  Thuận Thành
33 Nghiêm Đình Thường Nghiêm Xá, Chờ, Yên Phong, BN Yên Phong
34 Đỗ Thị Thủy Phòng quản lý di sản văn hóa, Sở VHTT&DL BN Ban HV
35 Trần Thị  Tích Sở Tư pháp Bắc Ninh Ban HV
36 Phúc Toản Dương Lôi, Tân Hồng, Từ Sơn, BN Từ Sơn
37 Nguyễn Xuân Trường Số 71 ngõ 26 đường Huyền Quang,
Đọ Xá, TPBN
TP Bắc Ninh