Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI THƠ
09:28 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ PHÂN HỘI
1 Nguyễn Ngọc Bính Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Từ Sơn
2 Nguyễn Đình Chế Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh
3 Giáp Đình Chiến 170 Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
4 Nguyễn Văn Chương Xóm Ngòi, Mão Điền, Thuận Thành, BN Thuận Thành
5 Nguyễn Thế Chương Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, BN Tiên Du
6 Nguyễn Cát Chuyển Đình Tổ, Thuận Thành, BN Thuận Thành
7 Đỗ Duy Đắc Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Thuận Thành
8 Nguyễn Huy Đằng Số 24, Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, BN Gia Bình
9 Nguyễn Văn Doanh Công Hà, Hà Mãn, Thuận Thành, BN Thuận Thành
10 Đàm Thế Du Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Từ Sơn
11 Vũ Anh  Đức Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Lương Tài
12 Phùng Chí Dũng Phố Mới, Trí Quả, Thuận Thành, BN Thuận Thành
13 Nguyễn Thị  Đương Thôn Vọng Nguyệt, Tam Giang,Yên Phong, BN Yên Phong 
14 Nguyễn Tiến Đường Số 1, ngõ 51 Khu 3, Đáp Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
15 Trần Thị Thu Trường THPT Hàn Thuyên, TP Bắc Ninh Ban HV
16 Vũ  Hằng Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Lương Tài
17 Đỗ Danh Hanh C31, Ban Chỉ huy quân sự Huyện Quế Võ Quế Võ
18 Nguyễn Văn Hào Sở Thông tin Truyền thông BN TP Bắc Ninh
19 Nguyễn Như Hạo Đông Nhất, Minh Tân, Lương Tài, BN Lương Tài
20 Phạm Hiển Niềm Xá, Kinh Bắc, TPBN TP Bắc Ninh
21 Nguyễn Văn Hồi Số 3, Đìa Núi 2, Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
22 Lại Minh Hồng 124 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa TP Bắc Ninh
23 Nguyễn Xuân Hùng Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, BN Gia Bình
24 Thành  Hương Chính Thượng, Vạn Ninh, Gia Bình Gia Bình
25 Nguyễn Xuân  Huy Khu 4, thị trấn Phố Mới, QV, BN Quế Võ
26 Nguyễn Thị
(Danh dự)
Khánh Đồng Bông, Việt Đoàn, Tiên Du, BN Tiên Du
27 Nguyễn Tiến
(Danh dự) 
Khoát Yên Lãng, xã Yên Trung,
 Yên Phong, Bắc Ninh
Yên Phong 
28 Nguyễn Tự Lập 30 Lê Quý Đôn, Suối Hoa, TPBN Từ Sơn
29 Nguyễn Văn
(Danh dự)
Lịch 18 Chợ Cầu Kim, Khu 6, Thị Cầu, TPBN TP Bắc Ninh
30 Nguyễn Thành Lộc Số 24 Đường Trần Hưng Đạo, BN TP Bắc Ninh
31 Phạm Văn Nam Cổ Miếu, Phật Tích, Tiên Du, BN Tiên Du
32 Lê Nho
(Danh dự)
Nùng Số 177 Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, TPBN TP Bắc Ninh
33 Vũ Thị Phúc Bình Định, Lương Tài, BN Lương Tài
34 Nguyễn Danh  Phương Xuân Bình - Đại Xuân - QV - BN Quế Võ
35 Nguyễn Đức Quế Thân Thượng, Yên Trung, Yên Phong, BN Yên Phong
36 Trần Công Sản Thư Đôi, Nguyệt Đức, Thuận Thành, BN Thuận Thành
37 Nguyễn Văn Sở Lĩnh Mai, Quảng Phú, Lương Tài, BN Lương Tài
38 Phạm Đình Thái Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
huyện Gia Bình, BN
Gia Bình
39 Nguyễn Huy Thắng Làng Nắp, Quảng Phú, Lương Tài, BN Lương Tài
40 Đào Quang  Thắng Số 50 Nguyễn Giản Thanh, Suối Hoa, BN TP Bắc Ninh
41 Trần Đình  Thiết Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh Quế Võ
42 Nguyễn Đức Thìn Số 3 đường Thọ Môn, Đình Bảng, Từ Sơn, BN Từ Sơn
43 Nguyễn Anh Thuấn Kim Chân, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
44 Đào Bá Thuật Bình Định, Lương Tài, BN Lương Tài
45 Nguyễn Bích Thủy Trạm khuyến nông Huyện Yên Phong,
Yên Phong, BN
Yên Phong
46 Nguyễn Thế
(Danh dự)
Thụy Thôn Cách Bi, xã Cách Bi, Quế Võ, BN Quế Võ
47 Trần Anh Trang Số 85 Đường Trần Hưng Đạo, BN TP Bắc Ninh
48 Mai Tiến
(Danh dự)
Trìu Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, BN Tiên Du
49 Phan Khắc Trụ Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, BN Quế Võ
50 Nguyễn Đình Tự Số 1 ngõ 17, Thành Bắc, TPBN TP Bắc Ninh
51 Vũ Đình Ứng Số 90, Khu III, Đáp Cầu, BN TP Bắc Ninh
52 Vũ Quang Việt Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Lương Tài
53 Đào Quang  Vinh Số 06, Đường Cổng Tiền 1, Khu tập thể Cổng Tiền trường Sỹ quan chính trị, Vệ An, TP. BN TP Bắc Ninh
54 Đào Hữu Vụ Cổ Miếu, Phật Tích, Tiên Du, BN Tiên Du
55 Nguyễn  Xuân Cổ Mễ, Vũ Ninh, TPBN TP Bắc Ninh