Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI SÂN KHẤU
15:24 | 20/01/2021
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NỮ NĂM
SINH
ĐỊA CHỈ
1 Lê Tất  Quỳnh   1968 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
2 Đỗ Thị Ngọc Anh x 1961 78 chợ Yên, Kinh Bắc, BN
3 Phạm Văn
(Danh dự)
Bảo   1959 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN
4 Thúy  Cải x 1953 301 Trần Hưng Đạo, Khu 10, Đại Phúc, TPBN
5 Nguyễn Thị Chỉnh x 1980 Trường THCS Minh Tân (Tam Sơn, Tân Lãng, Lương Tài)
6 Nguyễn Thị  Cúc x 1960 Khu phố Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN
7 Đặng Thị  Doãn x 1960 Nga Hoàng, Yên Giả, Quế Võ, BN
8 Nguyễn Thị Vân Dung x 1982 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
9 Khánh Hạ x 1955 248 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
10 Nguyễn Thị  Hằng x 1983 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
11 Lê Hồng Hạt   1938 Yên Đinh, Phù Lương, Quế Võ, BN
12 Đàm Thị  Hiền x 1968 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN
13 Nguyễn Công Hoan   1960 Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN
14 Nguyễn Thị Hoan x 1961 Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN
15 Đào Văn  Hùng   1974 Trung tâm văn hóa huyện Tiên Du
16 Trần Thị Thu Hương x 1967 Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN
17 Nguyễn Ngọc Huynh   1972 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
18 Nguyễn Hữu Huynh   1980 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
19 Nguyễn Xuân Khi   1957 Số 4 Phạm Văn Chất, Suối Hoa, TP Bắc Ninh
20 Lương Trung Kiên   1974 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
21 Hoàng Thị Ngọc Kim x 1961 Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN
22 Nguyễn Thành Lai   1971 Ngũ Thái – Thuận Thành – Bắc Ninh
23 Vũ Tự  Lẫm   1952 252 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
24 Nguyễn Hữu Luận   1944 254 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
25 Nguyễn Đình  Luyến   1944 Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình 
26 Lê Thị x 1967 Phú Mẫn, TT Chờ, Yên Phong, BN
27 Bùi Đức Mạnh   1961  Hương Chi, Phúc Hòa, Lương Tài, BN
28 Nguyễn Thị Mạnh   1956 TPBN - Hội viên Danh dự
29 Đào Thị Miền x 1983 Trung tâm văn hóa tỉnh
30 Nguyễn Thị Minh x 1960 Đình Bảng, Từ Sơn, BN
31 Nguyễn Văn  Nam   1971 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
32 Nguyễn Thị Lệ Ngải x 1951 246 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
33 Nguyễn Thị  Nghĩa x 1962 Nông trường Tam Thiên Mẫu, Thuận Thành
34 Đàm Văn  Oai   1961 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN
35 Nguyễn Thị Minh  Phức x 1949 252 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
36 Trần Ngọc  Phương   1983 Trung tâm văn hóa tỉnh
37 Trúc  Quỳnh x 1962 Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
38 Nguyễn Văn  Sa   1943 Đồng Chuế, Nhân Hòa, Quế Võ, BN
39 Nguyễn Xuân  Sách   1963 Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, BN
40 Lê Thị  Thanh x 1968 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
41 Hoàng Đắc Thập   1957 Số 12 Kim Lân, Khu Hồ Ngọc Lân 1,
 Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
42 Đàm Đức  Thư   1960 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN
43 Nguyễn Đức  Thuận   1980 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
44 Vũ Văn Thường   1983 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
45 Đỗ Minh Thùy x 1980 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
46 Trần Đức Tiến   1955 Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, BN
47 Nguyễn Văn Tính   1960 Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN
48 Nguyễn Thúy  Tình x 1943 254 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN
49 Hoàng Thị Tỉnh x 1967 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
50 Quý  Tráng   1955 Guột, Việt Hùng, Quế Võ, BN
51 Đàm Xuân Trung   1957 Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN
52 Nguyễn Đức   1961 Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN
53 Nguyễn Văn    1991 Trung tâm văn hóa tỉnh
54 Trần Thị  Tuyến x 1967 Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành
55 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 1984 Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh
56 Phan Thanh Vân   1961 Xóm Nguyễn, Đồng Nguyên, Từ Sơn
57 Nguyễn Quang Vinh   1962 Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh
58 Lê Minh  Xuyến   1954 Đông Bình, thị trấn Gia Bình