Trang chủ CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH VHNT

CHI HỘI SÂN KHẤU
09:27 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ PHÂN HỘI
1 Lê Tất  Quỳnh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Ban HV
2 Đỗ Thị Ngọc Anh 78 chợ Yên, Kinh Bắc, BN Từ Sơn
3 Phạm Văn
(Danh dự)
Bảo Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
4 Thúy  Cải 301 Trần Hưng Đạo, Khu 10, Đại Phúc, TPBN TP Bắc Ninh
5 Nguyễn Thị  Cúc Khu phố Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Từ Sơn
6 Đặng Thị  Doãn Nga Hoàng, Yên Giả, Quế Võ, BN Quế Võ
7 Nguyễn Thị Vân Dung Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
8 Khánh Hạ 248 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
9 Nguyễn Thị  Hằng Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
10 Lê Hồng Hạt Yên Đinh, Phù Lương, Quế Võ, BN Quế Võ
11 Đàm Thị  Hiền Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
12 Nguyễn Công Hoan Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN Yên Phong
13 Nguyễn Thị Hoan Ngô Nội, Trung Nghĩa, Yên Phong, BN Yên Phong
14 Đào Văn  Hùng Trung tâm văn hóa huyện Tiên Du Tiên Du
15 Trần Thị Thu Hương Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Từ Sơn
16 Nguyễn Ngọc Huynh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
17 Nguyễn Hữu Huynh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Ban HV
18 Nguyễn Xuân Khi Số 4 Phạm Văn Chất, Suối Hoa, TP Bắc Ninh TP Bắc Ninh
19 Lương Trung Kiên Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
20 Hoàng Thị Ngọc Kim Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Từ Sơn
21 Nguyễn Thành Lai Ngũ Thái – Thuận Thành – Bắc Ninh Thuận Thành
22 Vũ Tự  Lẫm 252 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
23 Nguyễn Hữu Luận 254 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
24 Nguyễn Đình  Luyến Hương Vinh, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình  Gia Bình
25 Bùi Đức Mạnh  Hương Chi, Phúc Hòa, Lương Tài, BN Lương Tài
26 Đào Thị Miền Trung tâm văn hóa tỉnh Ban HV
27 Nguyễn Thị Minh Đình Bảng, Từ Sơn, BN Từ Sơn
28 Phạm Đăng Mùi 01 Võ Thị Sáu, Đọ Xá, BN TP Bắc Ninh
29 Nguyễn Thị Lệ Ngải 246 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
30 Nguyễn Thị  Nghĩa Nông trường Tam Thiên Mẫu, Thuận Thành Thuận Thành
31 Đàm Văn  Oai Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
32 Nguyễn Thị Minh  Phức 253 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
33 Trần Ngọc  Phương Trung tâm văn hóa tỉnh Ban HV
34 Trúc  Quỳnh Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh Yên Phong
35 Nguyễn Văn  Sa Đồng Chuế, Nhân Hòa, Quế Võ, BN Quế Võ
36 Nguyễn Xuân  Sách Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, BN Thuận Thành
37 Phạm Ngọc Sang Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
38 Lê Thị  Thanh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
39 Hoàng Đắc Thập Số 12 Kim Lân, Khu Hồ Ngọc Lân 1,
 Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
TP Bắc Ninh
40 Đàm Đức  Thư Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
41 Nguyễn Đức  Thuận Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Ban HV
42 Đỗ Minh Thùy Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
43 Trần Đức Tiến Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
44 Nguyễn Văn Tính Phú Mẫn, Thị trấn Chờ, Yên Phong, BN Yên Phong
45 Nguyễn Thúy  Tình 254 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, TPBN TP Bắc Ninh
46 Hoàng Thị Tỉnh Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh Ban HV
47 Quý  Tráng Guột, Việt Hùng, Quế Võ, BN Quế Võ
48 Đàm Xuân Trung Tiến Bào, Phù Khê, Từ Sơn, BN Từ Sơn
49 Nguyễn Văn  Trung tâm văn hóa tỉnh Ban HV
50 Nguyễn Đức Tam Lư, Đồng Nguyên, Từ Sơn, BN Từ Sơn
51 Trần Thị  Tuyến Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành Thuận Thành
52 Phan Thanh Vân Xóm Nguyễn, Đồng Nguyên, Từ Sơn Từ Sơn
53 Nguyễn Quang Vinh Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh Ban HV
54 Lê Minh  Xuyến Đông Bình, thị trấn Gia Bình Gia Bình