Trang chủ Tin tức & Sự kiện

THƯ CHÚC TẾT KỶ HỢI CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TỬ QUỲNH, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GỬI VĂN NGHỆ SĨ TỈNH BẮC NINH
15:16 | 19/03/2019

 Kính gửi anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh!

            Trong khí thế toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), chào mừng Festival Bắc Ninh năm 2019 và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mừng đón xuân mới, Tết nguyên đán Kỷ Hợi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc năm mới thêm nhiều thắng lợi mới!
Anh chị em văn nghệ sĩ Bắc Ninh thân mến!
            Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Với những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Bắc Ninh đã đạt được những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực. Đến hết năm 2018, Bắc Ninh đã đạt và vượt 16/26 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đặc biệt có 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước. Nổi bật là: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.136.000 tỷ đồng (đứng thứ nhất); Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,85 tỷ USD (đứng thứ 2); GRDP/người đạt 6489 USD (đứng thứ 2); GRDP đạt 161.708 tỷ đồng (giá SS 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 10,6% (đứng thứ 7); Thu ngân sách đạt 28.081 tỷ đồng (đứng thứ 9). Kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, đô thị có bước phát triển đột phá; chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, 92% xã và 04/7 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (đứng thứ 6 cả nước); lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu y tế, giáo dục dẫn đầu cả nước; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, nhất là công tác chăm lo cho các hộ nghèo, hộ người có công và đối tượng chính sách; cải cách hành chính thực hiện mạnh mẽ, kết nối, đồng bộ, công khai thủ tục hành chính, thực hiện “tiếp nhận - thẩm định - giải quyết - trả kết quả” tại chỗ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm; chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, UBND tỉnh đã hoàn thiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
          Luôn đồng hành cùng quê hương, đất nước, các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong thời kỳ hội nhập - đổi mới - phát triển, cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Bằng tài năng, nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ và ý thức trách nhiệm của công dân với đất nước, quê hương, các văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ ngày càng cao của công chúng. Thông qua đó, lan tỏa ngày càng sâu sắc những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, đạo đức con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong mọi giai đoạn cách mạng, nhất là thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển.
          Mùa xuân mới đã về mang đến khí thế mới. Trên hành trình xây dựng và phát triển hôm nay, đất nước, quê hương đang đứng trước nhiều cơ hội và cả những thách thức mới. Tôi luôn tin tưởng rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật mới, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, xứng tầm với cuộc sống và thời đại; góp phần gìn giữ, phát triển nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
         Chúc các văn nghệ sĩ và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
         Năm mới thắng lợi mới!
                                                Thân ái!
                                                                                                                                                                                               Xuân Kỷ Hợi 2019