GIỚI THIỆU TẬP SÁCH

16:56 | 30/12/2019

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

         Chiều 12.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại Thủ đô Hà Nội. 

15:00 | 16/10/2019

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

  Sáng 7-10-2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Tạp chí Người Kinh Bắc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

11:09 | 16/10/2019

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG LẦN THỨ 24 - NĂM 2019

 Sáng ngày 21/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 24 - năm 2019.

09:40 | 18/09/2019