Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

Yên Giả trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới
13:49 | 19/08/2022

 KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

Trải qua bao thăng trầm trên mảnh đất quê hương Yên Giả (Quế Võ) Anh hùng - Có Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Trực được sử sách ghi danh, đã hun đúc cho người dân nơi đây giàu truyền thống yêu nước, văn hiến và cách mạng. Đi theo ánh sáng của Đảng, từ trong gian khó, với bàn tay, khối óc, ý chí quật cường, anh dũng, nhân dân Yên Giả đứng lên cùng các địa phương đánh đuổi kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nên một vùng quê trù phú như hôm nay. 

Yên Giả là một xã ở phía Tây Nam của huyện Quế Võ. Nơi đây xưa kia là đồng chiêm trũng “chiêm khê, mùa khối”, là xã khó khăn của huyện. Mùa mưa lũ, giao thông hầu như bị cô lập, cả xã như một “ốc đảo”, ba bề bốn bên đều là nước. Khó khăn là thế, song nhân dân Yên Giả sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng; Yên Giả đã xây dựng nên “Làng chiến đấu kiểu mẫu”, nằm trong khu du kích và là nơi nhiều cơ quan cấp trên lựa chọn làm hậu cứ hoạt động…

Ngay từ đầu những năm 1940, nhân dân và tự vệ địa phương cùng các vùng lân cận đã đứng lên đấu tranh với địa chủ, cường hào đòi giảm tô, giảm tức. Nhiều thanh niên yêu nước của địa phương đã sớm giác ngộ cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng. Đến cuối năm 1944, phong trào yêu nước ở Yên Giả dâng cao và đã thành lập được 3 đội tự vệ. Cùng với các địa phương trong huyện, ngày 19/8/1945, nhân dân và tự vệ xã Yên Giả tổ chức mít tinh, tiến về huyện lỵ, giành chính quyền thắng lợi”. 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nhân dân Yên Giả bắt tay vào khắc phục khó khăn, diệt giặc đói, giặc dốt… Đặc biệt trước sự phát triển của phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh, yêu cầu cấp thiết cần có tổ chức Đảng để lãnh đạo, được sự chỉ đạo của cấp trên, tháng 3-1948, Chi bộ Đảng xã Yên Giả được thành lập đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của địa phương. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Chi bộ Đảng xã Yên Giả (từ năm 1964 là Đảng bộ xã Yên Giả) đã hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng quê hương, giành lại độc lập tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong đổi mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Yên Giả tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức xây dựng địa phương giàu mạnh. Yên Giả từ một xã thuần nông, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, thiếu thốn. Song với tầm nhìn và trách nhiệm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã những năm qua luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo phong trào rộng khắp, huy động được sức dân với nhiều nguồn lực tham gia. Nhờ đó, bộ mặt Yên Giả ngày càng có những chuyển biến rõ nét.

Kết quả năm 2018, Yên Giả đã cán đích Nông thôn mới. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng/người/năm; địa phương xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản như trồng khoai tây, rau sạch, cây ăn quả tại các thôn Nga Hoàng, Yên Giả, La Miệt đem lại hiệu quả kinh tế; tỷ lệ nhà kiên cố, đạt chuẩn theo quy định chiếm hơn 90%; đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn, các ngõ xóm được bê tông hóa đạt 100%; nhiều năm liền không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, khiếu kiện vượt cấp...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) với phương châm “trên trước, dưới sau”. Người đứng đầu gương mẫu thực hiện trước, sau đó đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… Đặc biệt, để việc học tập đi vào chiều sâu, ngay đầu mỗi năm, Đảng ủy xã Yên Giả xây dựng kế hoạch triển khai, nhất là tập trung vào nhiệm vụ cụ thể tại địa bàn để tháo gỡ, giải quyết. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy xã tổ chức hơn 10 cuộc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân các thôn. Qua đó, nhiều vấn đề kiến nghị chính đáng của người dân được tiếp thu, giải quyết, tạo sự phấn khởi, đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tại địa phương. 

Cụ thể như: Chi bộ thôn Nga Hoàng lựa chọn vấn đề lấn chiếm đất ao hồ của một số hộ dân để tham mưu Đảng ủy, UBND xã giải quyết. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cùng với chỉ đạo sát sao, kịp thời, nên tình trạng lấn chiếm đất đai tại thôn thời gian qua được giải quyết triệt để, góp phần ổn định ANTT tại địa bàn; hoặc Chi bộ thôn La Miệt chọn vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Sau nhiều buổi sinh hoạt, họp dân công khai, dân chủ, thống nhất chỉ đạo, hiện nay công tác thu gom rác thải của địa phương đã đi vào nền nếp, được người dân đồng tình ủng hộ…

Ghi nhận những kết quả đó, nhiều năm liền Đảng bộ xã Yên Giả đạt xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lượt tập thể và cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Trải qua các chặng đường cách mạng, nhân dân và cán bộ Yên Giả đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (trong kháng chiến chống Pháp); Huân chương Kháng chiến hạng Hai (trong kháng chiến chống Mỹ); hơn 300 đồng chí được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại…

Những thành tựu đã đạt được qua các chặng đường cách mạng, bài học kinh nghiệm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Giả rút ra chính là lấy dân làm gốc, trong chiến tranh dựa vào dân để hoạt động, để chiến đấu, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; luôn quan tâm không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào nhiệm vụ cụ thể của địa phương… Những truyền thống vẻ vang của quê hương Yên Giả anh hùng chính là hành trang vô giá để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, cống hiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững, mạnh về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa./.

 

                                                                                                                                                                                                          XUÂN ME