Trang chủ Tin tức & Sự kiện

Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
09:16 | 13/04/2023

 

Sáng 6 - 4, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai các quy định 85-QĐ/T.Ư, 99-QĐ/T.Ư, 100-QĐ/T.Ư, 101-QĐ/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy và các sở, ban ngành liên quan, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở Trung ương và 31 địa phương phía Bắc…Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị

 

Các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Quy định số 85-QĐ/T.Ư, ngày 07/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/T.Ư, ngày 27/02/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/T.Ư, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/T.Ư, ngày 28/02/2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận để triển khai thực hiện hiệu quả các quy định và dự thảo đề án nêu trên; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp, mật thiết đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hằng ngày của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức, đoàn thể.

 

Các đại biểu tỉnh Bắc Ninh tham dự hội nghị.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo. Trên cơ sở hội nghị hôm nay, cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Tuyên giáo.

 Cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên; kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng dịnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, cần xây dựng đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam: Báo chí cách mạng Việt Nam phải thực sự là “lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

P.V