Trang chủ Tin tức & Sự kiện

Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổng kết công tác năm năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
15:02 | 09/01/2023

 

           Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; đồng chí Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; đồng chí Phạm Thuỳ Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị được tiến hành dưới dự chủ trì của PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Đoàn Thanh Nô, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND. Họa sĩ Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam Việt Nam; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, Hội nghị là dịp để nhìn lại hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và một năm thực hiện chỉ đạo của Đảng sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Năm 2022, hoạt động VHNT của Liên hiệp và các tổ chức thành viên hoạt động sôi nổi, luôn theo đúng định hướng đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển khai công tác thích ứng với tình hình phòng chống dịch theo dúng quy định của nhà nước, đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả tốt như: Công tác lý luận phê bình, tổ chức hội thảo khoa học; Công tác xét giải thưởng; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác hỗ trợ sáng tạo VHNT; Công tác đối ngoại; Công tác nhân sự; Thực hiện các chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật; Hoạt động báo chí và Công tác phối hợp hoạt động khác… Văn nghệ sĩ giữ được tinh thần chủ động, say mê và có trách nhiệm cao với công việc sáng tạo. Nhiều tác phẩm được in ấn, triển lãm, biểu diễn, nhiều cuộc hội thảo lớn diễn ra với nhiều phương thức đổi mới, có hiệu quả…

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2018 của Bộ Chính trị; Đẩy mạnh công tác lý luận phê bình VHNT; hướng tới các ngày kỷ niệm quan trọng; Phối hợp với Bộ ngành về tài chính, văn hoá để sớm ban hành hướng dẫn thực hiện kinh phí từ Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo VHNT; nâng cao hoạt động của các Hội địa phương, công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác đối ngoại VHNT…

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và một số ý kiến thảo luận liên quan đến thực trạng hoạt động văn học nghệ thuật của các địa phương, những thuận lợi, khó khăn, những bài học kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương dã đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp trong năm 2022, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại, cần khắc phục, từ đó đề xuất những nội dung trọng tâm cần quan tâm trong năm 2023 như: Nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật; Rà soát, đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của thường trực Liên hiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xứng tầm; Quan tâm đến một số công việc cụ thể, trước mắt như: Ban Bí thư gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023; Tổng kết Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị; Cơ chế phối hợp trong việc xử lý các thông tin nhạy cảm, xấu độc thuộc lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật…

Vào buổi chiều cùng ngày, Ban Tổ chức Hội nghị tổ chức Toạ đàm về thực trạng báo chí Văn học nghệ thuật: chất lượng nội dung, cơ chế hoạt động; yêu cầu về tiêu chuẩn của Tổng Biên tập./.

                                                                                                                                                                                                                    HOÀNG LINH