Trang chủ Tin tức & Sự kiện

Không ngừng nỗ lực đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ngày càng phát triển
07:51 | 28/08/2018
 
Với truyền thống 73 năm xây dựng, phát triển, ngành Văn hóa đã có nhiều đóng góp thiết thực và quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, từ năm 2015 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của lãnh đạo tỉnh, Bộ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu ban hành đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, đề án, chương trình trên cả 4 lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đáng chú ý là các quy định, quy chế về thực hiện nếp sống văn minh, cơ chế xét tặng và đãi ngộ với nghệ nhân di sản văn hoá phi vật thể, chế độ ưu đãi đối với nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ… Có thể thấy, việc xây dựng và thực hiện nhiều chế độ, chính sách ưu việt, đi trước cả nước góp phần đưa sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình có chuyển biến mới, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được quan tâm đầu tư thỏa đáng. Bắc Ninh đã thực hiện tốt cam kết với UNESCO trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Dân ca Quan họ Bắc Ninh trong cuộc sống đương đại.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đặc biệt, kể từ khi Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống thì tỷ lệ đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt từ 26,2% năm 2015 tăng lên 38% năm 2018. Công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ngày càng đi vào nền nếp; các lễ hội được tổ chức bảo đảm trang trọng, đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì, phát triển theo hướng chất lượng gắn kết với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Về công tác gia đình, ngành đã chỉ đạo xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình theo địa bàn dân cư; toàn tỉnh hiện có 227 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 228 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 433 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; góp phần phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp. Hoạt động văn học nghệ thuật có bước chuyển biến mới. Ngành tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh năng động và phát triển cũng như văn hóa của Bắc Ninh với bạn bè trong nước và quốc tế. Hoạt động du lịch có chuyển biến tốt với doanh thu du lịch giai đoạn 2015 - 2018 tăng bình quân 26%/năm, vượt 3% so với kế hoạch. Du lịch đóng góp vào GDP của tỉnh năm 2018 ước đạt 2,42%.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt từ 33% - 34%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt từ 22% - 24%. Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển 11 môn trọng điểm. Đáng kể là sự ra mắt của Đội Bóng chuyền nữ Kinh Bắc tạo dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc gây dựng môn thể thao thành tích cao tập thể. Các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh đạt được nhiều thành tích tại đại hội cấp khu vực, quốc gia và quốc tế, tiêu biểu VĐV Đỗ Tú Tùng (môn Cử tạ) của tỉnh xuất sắc phá kỷ lục thế giới tại nội dung cử đẩy với thành tích 128kg...
Để đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình ngày càng phát triển, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung những thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030”; tiếp tục thực hiện “Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; các đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể đã được phê duyệt; tham mưu tăng tỷ lệ đầu tư cho công tác bảo tồn di sản văn hóa, thiết chế văn hóa.
Chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua. Đối với lĩnh vực thể thao tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục thực hiện “Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch, văn hóa Quan họ, du lịch tâm linh, làng nghề sinh thái; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, mở rộng liên kết phát triển du lịch phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển dịch vụ cho giai đoạn mới… 

Trần Quang Khánh