Trang chủ Tin tức & Sự kiện

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “TÌNH HÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HIỆN NAY VÀ ĐINH HƯỚNG SÁNG TÁC TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT”
23:03 | 19/06/2019

Với mục đích định hướng và nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm văn học cho hội viên, ngày 18/6/2019, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị chuyên đề với chủ đề “Tình hình Văn học Nghệ thuật hiện nay và định hướng sáng tác trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật”. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếptruyền đạtcác nội dung.

          Tham dự buổi hội nghị chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin & Truyền thông; Phòng PA03 Công an tỉnh.

          Tại Hội nghị Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã thông báo tới văn nghệ sĩ Bắc Ninh tình hình chung của VHNT nước nhà trong thời điểm hiện nay; đặc biệt nhấn mạnh tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp VHNT được thể hiện qua Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kì đổi mới;

Nghị quyết số 33 của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; vai trò và trách nhiệm của giới trí thức và đội ngũ VNS; đồng thời trong đời sống, gợi mở, định hướng sáng tác VHNT cho đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh.

Nâng cao chất lượng sáng tác VHNTcần bắt nguồn từ sự sáng tạo và cách thể hiện tác phẩm của người cầm bút gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Điều quan trọng nhất là phương pháp, phải tìm ra cách để đưa được những chi tiết đắt giá từ cuộc sống vào tác phẩm, từ đó mang đến cho độc giả những cảm nhận mới về cuộc sống.

 

Thông qua Hội nghị chuyên đề, hy vọng đội ngũ VHNT Bắc Ninh tiếp tục bám sát đời sống, sáng tạo những tác phẩm tầm cỡ hơn, đi vào lòng người, có giá trị lâu dài về văn hóa, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung./.

                                                                                                                                                             Tin: CHÍ HIẾU