Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

VĂN NGHỆ SỸ BẮC NINH TIẾP CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
17:37 | 19/10/2023

 Thu đến rạo rực đất trời và lòng người. Khi độc giả cầm trên tay cuốn Tạp chí Người Kinh Bắc số tháng 10 đặc biệt này cũng là thời điểm đánh dấu chặng đường 5 năm Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh - nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) khép lại, đồng thời mở ra chặng đường mới tiếp theo. Suốt chặng đường đã qua, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp luôn bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ; Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện tốt vai trò là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà hăng say lao động sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng, phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống dưới lăng kính của không gian đa chiều, đậm tính định hướng xã hội, đề cao vẻ đẹp chân - thiệm - mỹ, thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên quan tâm, khuyến khích, động viên và tạo mọi điều kiện để hội viên sáng tác và quảng bá tác phẩm VHNT. Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các trại sáng tác, những chuyến đi thực tế cho hội viên 8 chuyên ngành. Hội luôn tạo điều kiện cho các anh chị em hội viên tham gia đều đặn các hoạt động với các hội chuyên ngành Trung ương. Mỗi năm bình quân, Hội mở 3 đến 4 trại sáng tác và thực tế sáng tác cho các hội viên thuộc Hội tham dự; tổ chức từ 1 đến 2 cuộc Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh với nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng về hình thức tổ chức; Công bố nhiều kịch bản sân khấu có chất lượng cao, hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, tác phẩm văn, thơ, các bài viết, bài nghiên cứu, lý luận, sưu tầm, các bài giới thiệu… đăng tải trên các báo, tạp chí địa phương, Trung ương... giới thiệu về vùng đất, bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Hội viên các chuyên ngành đã đạt nhiều giải thưởng của khu vực, toàn quốc thuộc nhiều thể loại văn học, mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu… Những kết quả đó ngày càng khẳng định vị thế của văn học nghệ thuật trong đời sống chính trị - xã hội.
Để khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh hăng say sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi: Văn học về đề tài “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”; Nhiếp ảnh về đề tài “Nét đẹp miền Quan họ”; Âm nhạc có cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Bắc Ninh đổi mới và phát triển”; ngoài ra còn có cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” dành cho các em học sinh bậc THCS. 
Hội VHNT tỉnh đã tổ chức các Liên hoan, Triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Triển lãm Mỹ thuật; Ảnh nghệ thuật; Kiến trúc và Trưng bày sản phẩm làng nghề tỉnh Bắc Ninh chào mừng Festival Về miền Quan họ năm 2019 và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật, Ảnh nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX năm 2020; Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật, Kiến trúc, Ảnh nghệ thuật chào mừng 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; Triển lãm Mỹ thuật Sắc màu Bắc Ninh - Kinh Bắc tại Hà Nội và phối hợp với Hội VHNT tỉnh Phú Yên tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Mảnh đất con người Phú Yên - Bắc Ninh.
Tổ chức 2 Liên hoan Âm nhạc, giới thiệu tác phẩm mới với chủ đề: Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển, Liên hoan Âm nhạc cụm các tỉnh phía Bắc năm 2022, chào mừng 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; tổ chức Đêm quan họ Nguyễn Đức Sôi, Chương trình Thơ - Nhạc Hoàng Cầm” tôn vinh văn nghệ sĩ có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp VHNT. Các hoạt động VHNT của Hội VHNT tỉnh đã góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống tinh thần và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Thực hiện lộ trình đổi mới và phát triển, Tạp chí Người Kinh Bắc đã mang diện mạo mới. Tạp chí mở nhiều chuyên mục, đăng tải nhiều tác phẩm VHNT ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu của đất nước, con người Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; cổ vũ các tầng lớp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; vượt qua đại dịch Covid-19. Hàng năm,Tạp chí ra các số đặc biệt chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, các số chuyên đề về các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Chất lượng các bài viết, truyện ngắn, thơ và các loại hình nghệ thuật khác được đăng tải trên Tạp chí đều đáp ứng các tiêu chí về giá trị nghệ thuật, hấp dẫn công chúng, góp phần nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của độc giả, dần đáp ứng được sự mong đợi của giới Văn nghệ sỹ. 
Bằng sự đoàn kết, thống nhất dưới mái nhà chung, đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã miệt mài sáng tác, sáng tạo các tác phẩm VHNT cùng chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định: "Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước”. 
Trên hành trình xây dựng và phát triển, Bắc Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội và cả những thách thức mới. Đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh xác định luôn đồng hành sự phát triển của tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT mới, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới và đưa Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nhanh đi vào cuộc sống. 
Trong nhiệm kỳ mới, Hội VHNT tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới hội viên quan điểm của Đảng về VHNT trong tình hình mới. Khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm văn nghệ vào sự phát triển của tỉnh; tập trung tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của VHNT về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tác, sự tìm tòi, thể nghiệm. 
Tiếp tục đổi mới công tác xuất bản các tác phẩm VHNT, đảm bảo phong phú, đa dạng về nội dung đề tài, tăng về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức VHNT ngày càng cao trong các tầng lớp nhân dân. 
Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng thực hiện tốt việc đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại làm băng hoại đạo đức xã hội, chống những quan điểm sai trái trong VHNT, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài và phải tiến hành bền bỉ, thường xuyên, kịp thời, không tách rời với cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.
Phía trước chúng ta là cả một chặng đường dài với những mục tiêu và nhiệm vụ lớn hơn đưa sự nghiệp VHNT Bắc Ninh ngày càng phát triển. Đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh nguyện đồng lòng, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới hoạt động, tích cực sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh./.
 
                                                                                                                                                                                                                   NGÔ HỒNG GIANG