Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THƯ CHÚC TẾT TÂN SỬU CỦA ĐỒNG CHÍ ÐÀO HỒNG LAN, ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY
15:01 | 02/02/2021

 

Kính thưa các thế hệ Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh!

 

Trong khí thế toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể các thế hệ Văn nghệ sĩ tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới thêm nhiều thắng lợi mới!

Năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự ủng hộ, phối hợp công tác của các địa phương; sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đã phấn đấu đạt một số kết quả nổi bật, đó là:

Tập trung chỉ đạo thành công 576 Đại hội tổ chức Đảng cơ sở; 11 Đảng bộ cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; thu hút đầu tư nước ngoài thêm 967 triệu USD; sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất toàn quốc; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8; thu ngân sách nhà nước trên 30.500 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh  đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; duy trì tăng trưởng kinh tế 1,36%, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước; các hoạt động giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả; hộ nghèo giảm còn 1,04%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Luôn đồng hành cùng quê hương, đất nước, các thế hệ Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong thời kỳ hội nhập - đổi mới - phát triển, cùng toàn thể Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bằng tài năng, nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ và ý thức trách nhiệm của công dân với quê hương, đất nước, Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đoạt nhiều giải cao tại các cuộc thi do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ ngày càng cao của công chúng. Từ đó, lan tỏa ngày càng sâu sắc những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hăng hái đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, đạo đức con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những đóng góp của đội ngũ Văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong năm 2020.

Xuân Tân Sửu đã về mang đến khí thế mới. Hòa vào những hơi ấm của tân xuân, với khí thế thi đua mới mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên hành trình xây dựng và phát triển hôm nay, quê hương, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và cả những thách thức mới. Tôi luôn tin tưởng rằng, đội ngũ Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật mới có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, xứng tầm với cuộc sống và thời đại; gìn giữ, phát triển nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Chúc các Văn nghệ sĩ và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Năm mới thắng lợi mới!

Thân ái!

 

                                                                         Xuân Tân Sửu 2021

  

  

                                                                           Đào Hồng Lan

                                                              Ủy viên BCH Trung ương Đảng

                                                                           Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh