Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ANH TUẤN, ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH GỬI VĂN NGHỆ SỸ TỈNH BẮC NINH
16:07 | 17/01/2023


        Kính gửi các thế hệ hội viên, Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh!

        Một mùa xuân mới Quý Mão 2023 đang ngập tràn trên Quê hương Quan họ Bắc Ninh. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể các thế hệ Hội viên, Văn nghệ sĩ trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới thêm nhiều thắng lợi mới! 

        Năm 2022, bối cảnh thế giới, trong nước và tỉnh còn gặp một số khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chủ đề công tác năm 2022 “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị” đã cơ bản hoàn thành; kinh tế tăng trưởng khá, thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 4 cả nước; thu ngân sách ổn định đạt gần 31 nghìn tỷ đồng; hoạt động thương mại - dịch vụ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, tăng 36,7%; phát triển văn hóa đặc biệt được quan tâm, chú trọng phát huy giá trị bản sắc văn hoá con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập Quốc tế được mở rộng với 38 quốc gia và vùng lãnh thổ; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm; duy trì sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

       Năm 2022, là năm diễn ra nhiều sự kiện, có ý nghĩa quan trọng đối với quê hương Bắc Ninh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc với Đảng bộ tỉnh; Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tổ chức thành công Hội nghị văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022 và Hội thảo Văn hóa toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”… Những sự kiện đó đã ghi thêm những mốc son mới trong chặng đường phát triển của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc văn hiến và cách mạng. Bắc Ninh đã và đang phát triển trong một vị thế mới, tâm thế mới, mở rộng hội nhập, hợp tác và phát triển. Những kết quả đạt được trong năm 2022 sẽ tạo tiền đề đặc biệt quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

       Luôn đồng hành cùng quê hương, đất nước, các thế hệ Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong thời kỳ hội nhập - đổi mới - phát triển; cùng toàn thể Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” với 3 định hướng lớn: (1) Văn hóa phải trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. (2) Phát huy giá trị văn hóa truyền thống để truyền cảm hứng, khát vọng vươn lên xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc, là động lực phát triển công nghiệp trên nền tảng sản xuất thông minh. (3) Văn hóa tạo ra bản sắc riêng và vị thế mềm của Bắc Ninh trong quá trình phát triển.

       Bằng tài năng, nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ và ý thức trách nhiệm của người con Kinh Bắc, đội ngũ Văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ ngày càng cao của công chúng. Thông qua đó, lan tỏa ngày càng sâu sắc những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Bắc Ninh, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, đạo đức con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

       Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng những đóng góp của đội ngũ Văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong năm 2022.

       Xuân mới Quý Mão mang đến khí thế mới và động lực, khát vọng mới. Trên hành trình xây dựng và phát triển hôm nay, đất nước, quê hương đang đứng trước nhiều cơ hội và những thách thức mới. Tôi luôn tin tưởng rằng, đội ngũ Văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm tổ chức thành công Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất để phát huy những giá trị cốt lõi của văn học, nghệ thuật, góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật mới, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, xứng tầm với cuộc sống và thời đại; góp phần gìn giữ, phát triển nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

       Chúc các thế hệ hội viên, Văn nghệ sĩ tỉnh nhà và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

       Năm mới thắng lợi mới!

       Thân ái!

                                                                                                                                                                                                                           Xuân Quý Mão 2023