Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

THƯ CHÚC TẾT CANH TÝ CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NHÂN CHIẾN, ỦY VIÊN TW ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH GỬI VĂN NGHỆ SĨ TỈNH BẮC NINH
09:03 | 17/01/2020

               Kính gửi anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh!

        Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2020; mừng đón xuân mới, Tết nguyên đán Canh Tý, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tôi trân trọng gửi tới toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc năm mới thêm nhiều thắng lợi mới!
             Anh chị em văn nghệ sĩ Bắc Ninh thân mến!
            Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Với những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, Bắc Ninh đã đạt được những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực. Năm 2019, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao, nằm trong tốp đầu của cả nước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Toàn tỉnh có 96/97 xã và 7/8 đơn vị cấp huyện về đích xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước vượt cao so với dự toán, kim ngạch xuất, nhập khẩu nằm trong tốp đầu cả nước; công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đô thị, xã hội được thực hiện đồng bộ, hiện đại, bền vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu y tế, giáo dục dẫn đầu cả nước; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, nhất là công tác chăm lo cho các hộ nghèo, hộ người có công và đối tượng chính sách; công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính được quan tâm; chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực tạo nền tảng quan trọng để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. 
         Luôn đồng hành cùng quê hương, đất nước, các thế hệ văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong thời kỳ hội nhập - đổi mới - phát triển, cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Bằng tài năng, nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ và ý thức trách nhiệm của công dân với đất nước, quê hương, các văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ ngày càng cao của công chúng. Thông qua đó, lan tỏa ngày càng sâu sắc những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, đạo đức con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước qua mọi giai đoạn cách mạng và trong thời kỳ hội nhập, đổi mới và phát triển hiện nay.
         Xuân mới đã về mang đến khí thế mới. Trên hành trình xây dựng và phát triển hôm nay, đất nước, quê hương đang đứng trước nhiều cơ hội và cả những thách thức mới. Tôi luôn tin tưởng rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật mới, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc, xứng tầm với cuộc sống và thời đại; góp phần gìn giữ, phát triển nền văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
         Chúc các văn nghệ sĩ và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
         Năm mới thắng lợi mới!
         Thân ái!
                                                                                                                                                                                                       Xuân Canh Tý 2020
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              Nguyễn Nhân Chiến
                                                                                                                                                                                                    Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
                                                                                                                                                                                           Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh