Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
14:31 | 11/06/2021

Ngày 7-6, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 1663/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức người lao động của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 1498/UBND-KGVX ngày 20-5-2021, Công văn số 339/UBND-KGVX ngày 24-5-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch làm việc luân phiên, thực hiện việc cấp giấy hoặc thẻ phân công (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan) theo ngày đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

 

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện; đồng thời chỉ đạo các chốt tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

                                                                                                                                                                                                                                              NKB

 

 

 

 

 

 Bài viết liên quan