Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Nhìn lại năm 2022 thêm tự tin, vững bước vào năm mới - 2023
16:07 | 17/01/2023

Bước vào năm 2022, với nhiều khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới trong nước và ảnh hưởng của dịch bệnh… song bám sát các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cùng cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, toàn diện, đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch Covid - 19; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15  

Với những nỗ lực, quyết tâm, tỉnh đã hoàn thành vượt mức 9/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì kinh tế tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7,39%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 28%; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 10,2%; thu ngân sách ước đạt 99,4% dự toán năm; thu hút đầu tư FDI đạt gần 2 tỷ USD…

Công tác quản lý đầu tư công, quy hoạch; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo; nhất là triển khai, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh (như đường Vành đai 4; đường dẫn cầu Như Nguyệt, cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành…)

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm, đạt nhiều kết quả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 55 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 52 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 71 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, lần đầu tiên Bắc Ninh vinh dự có học sinh tham dự và đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế; công tác việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; nhiệm vụ cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, có chuyển biến tích cực. Nổi bật, trong năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Chuỗi hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá tỉnh Bắc Ninh năm 2022; tổ chức thành công 4 môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 tại tỉnh…

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường; công tác củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm; hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, 6/15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra… Đặc biệt là 8 điểm nghẽn chủ yếu (được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15): 

(1) Có lúc, có nơi tổ chức Đảng có biểu hiện mất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao; đoàn kết xuôi chiều và biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; bắt đầu bộc lộ những sai phạm về công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư và mua sắm công theo Thông báo kết luận số 369-TB/UBKTTW, ngày 01/11/2022 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

 (2) Phương thức điều hành còn mang nặng tính quy trình; tính kế hoạch chưa cao, khả năng dự báo còn thấp; chất lượng thẩm định, giải quyết, trả lời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chưa cao, thiếu rõ ràng. 

(3) Nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn thiếu, phân bổ chưa sát với nhu cầu; chưa phát huy được vai trò dẫn dắt của đầu tư công với đầu tư toàn xã hội.

 (4) Kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa tạo nhiều không gian phát triển; hạ tầng số tuy được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. 

(5) Diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước nên việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai chưa hiệu quả. Chưa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

(6) Năng lực công nghệ nội sinh của doanh nghiệp bản địa chưa cao; mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI cao; mức độ lan tỏa và năng lực hấp thu công nghệ, sức khỏe thực chất của doanh nghiệp còn khó khăn. 

(7) Văn hóa tuy được gìn giữ, bảo tồn nhưng chưa trở thành động lực, nguồn lực cho phát triển. 

(8) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm), ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cần được tập trung giải quyết một cách có lộ trình với quan điểm quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; nền kinh tế trong nước chịu nhiều sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; thị trường xuất khẩu lớn có thể giảm nhu cầu tiêu dùng, thắt chặt chi tiêu, thu hẹp quy mô… sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn xã hội.

5 quyết tâm chính trị của tỉnh năm 2023: 

(1): Hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

(2) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm lĩnh vực giao thông; thương mại dịch vụ có quy mô cấp vùng, quốc gia và khu vực; 

(3) đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động; 

(4) Chú trọng phát triển lĩnh vực văn hóa gắn với phát triển du lịch và thu hút, triển khai các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; 

(5) Thực hiện hiệu quả các Đề án về bảo vệ môi trường đã phê duyệt. 

Với chủ đề công tác năm 2023 “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” cùng 19 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với mục tiêu tổng quát: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh; tận dụng cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển mới; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và phát triển đô thị văn minh, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Phấn đấu 19 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5-7% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người 69,5 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 93.262 triệu USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu 50.870 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 42.392 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 60 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.200 triệu USD; tổng thu ngân sách 31.360 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 23.820 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.810 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2023 còn 1%; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; phấn đấu kết nạp 1.500 đảng viên mới…

Phân tích, đánh giá những điểm mạnh, thành tích để phát huy, khơi dậy tiềm năng và lợi thế, cũng như chỉ rõ những điểm nghẽn, những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, tin tưởng rằng với sự đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh sẽ biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, linh hoạt, sáng tạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa Chủ đề của năm 2023, tạo nền tảng, cơ sở, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

                                                                                                                                                                                                    XUÂN ME