Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH BẮC NINH
09:05 | 26/10/2023
        Đại hội Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh lần thứ V (nhiệm kỳ 2023 – 2028) được tổ chức trọng thể với chủ đề “Văn nghệ sĩ Bắc Ninh đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát huy tài năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tác, góp phần xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".
Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 10 năm 2023.
        Trong ngày làm việc thứ nhất (25/10), buổi sáng Đoàn đại biểu văn nghệ sỹ Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tỉnh và Văn miếu Bắc Ninh.
Chiều 25-10, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, diễn ra Phiên làm việc thứ Nhất, 260 đại biểu văn nghệ sĩ có mặt tại Đại hội. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; báo cáo Kiểm điểm BCH Hội VHNT tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội cũng nghe báo cáo tổng kết hoạt động VHNT tỉnh khóa IV, thảo luận phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội thông qua Dự thảo Điều lệ Hội VHNT tỉnh khóa V; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; thông qua Đề án nhân sự và Quy chế bầu cử; bầu BCH Hội khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành họp BCH phiên thứ Nhất.
           Sáng 26-10, Đại hội bước vào phiên chính thức với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên làm việc thứ Nhất của Đại hội; Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp hoạt động VHNT nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục thảo luận tại hội trường và phát động thi đua.