Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Chúc các Văn nghệ sĩ giàu sức sáng tạo, có nhiều tác phẩm ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và nền Văn học nghệ thuật nước nhà nói chung
09:37 | 22/03/2023

        "Chúc các Văn nghệ sĩ giàu sức sáng tạo, có nhiều tác phẩm ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và nền VHNT nước nhà nói chung"

         Đó là phát biểu chỉ đạo, động viên của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi gặp mặt Văn nghệ sĩ (VNS) nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tại Trung Tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), sáng 24-2. 
         Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam.
 
         
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Văn nghệ sỹ
 
         Báo cáo đánh giá hoạt động VHNT năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Ngô Hồng Giang khẳng định: Trong năm 2022, bám sát chỉ đạo của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội VHNT tỉnh, các Chi hội chuyên ngành, Phân hội VHNT các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn; nhất là sáng tác các tác phẩm VHNT phản ánh việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh…
          Hội VHNT tỉnh duy trì tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, cơ quan Văn phòng Hội; chủ trì tổ chức nhiều hoạt động VHNT hiệu quả; Ban Biên tập Tạp chí Người Kinh Bắc tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành 12 số Tạp chí bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; hình thức, chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu độc giả… Từ đó, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, quảng bá vùng đất, con người Bắc Ninh đến du khách trong và ngoài địa phương, đề cao tính sáng tác của Văn nghệ sĩ (VNS).
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
         Tại buổi gặp mặt, các VNS chia sẻ cảm tưởng, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, không ngừng rèn luyện, phát huy trí tuệ, sáng tạo ra những tác phẩm giá trị, đóng góp vào sự nghiệp văn hóa, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: VNS cần không ngừng tự học, tự vươn lên, tự đổi mới mình trong tư duy, trong lao động nghệ thuật; tiên phong trong việc đề cao những giá trị tốt đẹp của mảnh đất, con người Kinh Bắc xưa, Bắc Ninh ngày nay, tạo ra những tác phẩm có sức lay động, lan tỏa, vang xa; xây dựng và phát triển tổ chức, thúc đẩy hoạt động sáng tác; tăng cường công tác quảng bá, phổ biến các tác phẩm VHNT, nâng cao chất lượng Tạp chí Người Kinh Bắc; phát huy vai trò của Phân hội VHNT các huyện, thành phố…
         Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Vương Duy Biên ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh trên nền tảng bản sắc văn hóa lâu đời của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có tầm nhìn chiến lược, đột phá, thúc đẩy hoạt động VHNT của tỉnh ngày càng phát triển. Cùng với giá trị truyền thống, Văn nghệ sĩ Bắc Ninh kịp thời thích ứng, đồng hành quá trình đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, có nhiều tác phẩm chất lượng cao, xuất sắc, đi vào cuộc sống. 
         Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi dự buổi gặp mặt đầu Xuân ý nghĩa, ấm áp, đồng thời gửi lời chúc mừng tới VNS trong tỉnh một năm mới nhiều sức khỏe, giàu sức sáng tạo, có nhiều tác phẩm có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và nền VHNT nước nhà nói chung. 
         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh phát triển, có vị thế, tiềm lực như hôm nay, một phần rất quan trọng đấy chính là văn hóa, con người Bắc Ninh với bề dày truyền thống lâu đời; trong đó có đóng góp của các thế hệ VNS Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa - văn nghệ ngày càng cao của công chúng, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra; trong những năm qua tỉnh luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế đối với công tác văn hóa. Gần đây nhất là ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tổ chức thành công Hội nghị văn hóa tỉnh; chủ đề công tác của tỉnh năm 2023 có 3 nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về văn hóa, con người… 
        Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tiếp thu, ghi nhận, đồng thời trao đổi, phân tích, làm rõ những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại buổi gặp mặt và giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 
 
 
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trò chuyện cùng Văn nghệ sỹ
 
        Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 và thời gian tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Hội VHNT tỉnh, đội ngũ VNS trong tỉnh cần chủ động quán triệt, triển khai cụ thể, sâu sắc các nội dung của Nghị quyết số 71 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động của Hội sát với tình hình thực tiễn, tổ chức thực hiện có hiệu quả. 
         Giao Hội VHNT tỉnh xây dựng Đề án theo cơ chế đặt hàng của tỉnh đối với hoạt động VHNT bảo đảm các tiêu chí: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ VNS sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật; phát hiện và khẳng định những giá trị mới làm phong phú và đa dạng đời sống văn hóa - văn nghệ, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tôn trọng, phát huy dân chủ, tự chủ trong hoạt động sáng tạo VHNT, nghiên cứu, sưu tầm để tạo ra các sản phẩm - công trình nghệ thuật, gắn liền với phát huy trách nhiệm công dân của VNS. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày diễn ra Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và được UBND tỉnh đặt hàng ngay tại Đại hội. Đề án phải có giai đoạn cụ thể, mức kinh phí hỗ trợ cho từng chuyên ngành, từng sản phẩm; sản phẩm VHNT phải có chất lượng phục vụ đắc lực cho việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
         Giao Hội VHNT tỉnh xây dựng Đề án nâng cấp Tạp chí Người Kinh Bắc trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
        Hội VHNT tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng hình thức hàng năm tôn vinh các VNS có nhiều cống hiến cho sự nghiệp VHNT, sự nghiệp văn hóa và sự phát triển của tỉnh. Nghiên cứu, xem xét các quy định của Đảng, Nhà nước quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động Hội, nếu phù hợp tham mưu UBND tỉnh chuyển Phân hội VHNT các huyện, thành phố vào nhóm các Hội đặc thù cấp huyện. 
        Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, nghiên cứu xây dựng cơ chế sử dụng và hoạt động của các thiết chế văn hóa; chính sách cho các câu lạc bộ, các nghệ nhân trên các lĩnh vực truyền thống như: Tuồng, Chèo, Ca trù…
         Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, đề xuất phương án bố trí trụ sở độc lập cho Hội VHNT tỉnh hoàn thành trong quý II năm 2023. 
         Thay mặt tập thể Hội VHNT tỉnh, Chủ tịch Hội VNHT Ngô Hồng Giang trân trọng cám ơn, đồng thời xin hứa sẽ tiếp thu những chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và kịp thời bổ sung vào chương trình công tác năm 2023; Hội VHNT tỉnh, VNS Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành với sự phát triển của tỉnh.  
 
 
NSND Vương Duy Biên Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam
trao tặng Bằng khen cho đồng chí Ngô Hồng Giang, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh.
 
         Nhân dịp này, nhiều cá nhân có đóng góp cho hoạt động VHNT được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 cho Hội VHNT tỉnh và 1 Bằng khen cho 1 cá nhân; Nhiều tập thể, cá nhân được Hội VHNT tỉnh khen thưởng./.
 
                                                                                                                                                                                                                               XUÂN ME - TRỌNG HIẾU