Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

CUỐN SÁCH QUÝ CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO
09:24 | 06/08/2021

 

Đồng chí Lê Quang Đạo (tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện) là người con ưu tú của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Quân đội và nhân dân Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình, dòng họ, quê hương có truyền thống văn hiến, cách mạng. Thuở còn thơ, đồng chí Lê Quang Đạo đã chăm chỉ học tập để biết nếp làng, phép nước. Khi trưởng thành, bản lĩnh trai Đình Bảng tiếp bước truyền thống ông cha “Lý nhân vi mĩ” (người làng quê Vua Lý làm việc thiện) nên Lê Quang Đạo sớm bộc lộ năng khiếu thơ văn.

Thời giặc Pháp xâm lược, khi làng chưa có trường, Nguyện đã được thân phụ là ông Nguyễn Đức Cung dạy cho biết đọc biết viết chữ Quốc ngữ, chữ Nho đại tự trên Hoành phi: “Tỉnh thuật” nghĩa rất rộng là luôn phải xem xét, kiểm tra mọi nơi, mọi lúc; “Duy tắc” có nghĩa là theo phép tắc, giữ vững kỷ gia quy, lệ làng, phép nước; “Thư hương” có nghĩa là sách thơm, nói về sự học hành khoa cử, truyền thống đọc sách để học tập. Sự hiểu biết này như ánh dương nâng bước cho đồng chí vững bước trên đường đời theo nghiệp cách mạng của Đảng, vì nước, vì dân.

Khi trường tiểu học Đình Bảng (École Primaire Complemantaire Đình Bảng) được thành lập ngày 21/11/1919, khi đó Nguyễn Đức Nguyện vừa tròn 9 tuổi, là một trong những học sinh đầu tiên của trường làng. Rồi Nguyện ra Hà Nội học ở trường Thăng Long giỏi đều các môn học. Và trưởng thành trong cách mạng là đoàn viên thanh niên Dân chủ về làng hoat động, trở thành Bí thư Chi bộ đầu tiên của Đình Bảng tháng 8/1940, lúc đó ông vừa tròn 19 tuổi.

Cuối năm 1941, Nguyễn Đức Nguyện thoát ly công tác, trở thành người họat động cách mạng chuyên nghiệp, chính thức mang tên Lê Quang Đạo. Ý là đi con đường sáng “Đường cách mạng” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin.

Đồng chí Lê Quang Đạo văn võ song toàn đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí, chức vụ quan trọng của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và Quân đội trao cho. Vinh dự được Đảng phân công tham gia là Biên tập viên các Báo Cứu Quốc, Cờ giải phóng của Đảng và Mặt trận Việt Minh, phụ trách Báo Quyết thắng của Quân đội.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới, ngày 14/5/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 232 - SL, bổ nhiệm Lê Quang Đạo là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí được phân công phụ trách công tác Tuyên huấn của ngành quân đội.

 

Với tầm hiểu biết sâu rộng, kết hợp thực tế với lý luận, giữa năm 1957 đồng chí Lê Quang Đạo đã trực tiếp biên soạn một số tài liệu có giá trị về chỉnh huấn, chỉnh quân, nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, in thành sách Học tập cách xem xét vấn đề đúng đắn do nhà xuất bản Sự thật ấn hành, in ti-pô 2.650 cuốn khổ 13x18, nộp lưu chiểu tháng 11/ 1957. Cuốn sách nhỏ xinh 34 trang, ngôn ngữ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc.

Trong cuốn sách, đồng chí đã nêu lên một trong những yêu cầu quan trọng là phải phân biệt và nhận thức được rõ ràng đúng, sai, phải, trái để có hướng giải quyết và xử lý đúng đắn, hợp lý, hợp tình.  Theo đồng chí để tìm hiểu và giải quyết bất cứ công việc gì cho đúng đắn, phải có ba vấn đề đúng: Một là, lập trường đúng, đó là đứng trên lập trường của giai cấp công nhân để xem xét giải quyết mọi vấn đề; Hai là, phương pháp tư tưởng đúng, đó là tư tưởng Mác-xít, chìa khóa giải quyết mọi vấn đề; Ba là, tác phong đúng. Ba vấn đề này liên quan mật thiết với nhau, trong đó chủ yếu là có lập trường đúng.

Trong “Lời nhà xuất bản Sự thật” trang đầu cuốn sách, đề tháng 9 năm 1957, ghi rằng: “Tài liệu này là bài nói chuyện trong lớp chỉnh huấn cán bộ quân đội và đã đăng trên báo Quân đội nhân dân số 364 và 365 (cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 1957). Tài liệu này không đi sâu vào lý luận và như tác giả đã tuyên bố, “cũng không có tham vọng bàn về toàn bộ phương pháp tư tưởng, mà chỉ nêu một số điểm rút ra trong kinh nghiệm của các lớp học của cán bộ vừa qua”; nhưng nó nêu lên được những ví dụ cụ thể, liên hệ sát với tình hình tư tưởng và nhận thức của một số khá đông cán bộ và nhân dân ta. Chúng tôi tin rằng nó sẽ giúp ích một phần cho việc nghiên cứu để xác định một phương pháp tư tưởng đúng”.

Cuốn sách nhỏ được trình bày theo mục lục chỉ dẫn dễ tìm nội dung:

I - Đứng vững trên lập trường công nhân để xem xét và giải quyết mọi vấn đề. (Trang 6)

II - Phương pháp tư tương Mác-xít là cái chìa khóa để xem xét, giải quyết mọi vấn đề đúng đắn. (Trang 11)

1 - Hai cách xem xét vấn đề. (Trang 11)

2 - Xuất phát từ thực tế khách quan, nhận rõ bản chất của sự vật, chống chủ quan hời hợt, phiến diện. (Trang 13)

A) Xuất phát từ thực tế khách quan. (Trang 13)

B) Nhìn rõ bản chất của sự vật. (Trang 16)

C) Nhìn toàn diện thấy rõ hai mặt của sự vật. (Trang 20)

D) Tìm hiểu và nắm vững quy luật phát triển khách quan của sự vật. (Trang 27)

Ngày 23/6/2021, kiểm tra việc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021) tại nhà đồng chí Lê Quang Đạo ở phường Đình Bảng; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh rất xúc động thăm phòng làm việc riêng có tủ sách lưu giữ tài liệu của đồng chí Lê Quang Đạo, gia đình còn giữ được cuốn sách quý “Học tập cách xem xét vấn đề đúng đắn” và thấy những người thân trong gia đình và dòng họ của đồng chí Lê Quang Đạo cùng đọc cuốn sách quý lưu đời này mong học tập đồng chí Lê Quang Đạo, vận dụng vào việc xây dựng cuộc sống mới ngày nay bản lĩnh nhân ái, trách nhiệm đồng chí đồng lòng quyết thắng./.

                                                                                                                                                                                                            NGUYỄN ĐỨC THÌN