Trang chủ

Nhớ về văn hiến Bắc Ninh
06:58 | 01/03/2017
VŨ ĐÌNH ỨNG (Ca trù) Mưỡu Trải bao bến nước cung đường Ta về nhắp chén quỳnh tương quê nhà Rợp trời Kinh Bắc hương hoa Một vùng văn hiến hoan ca tưng bừng. Hát nói Người người hồ hởi Mừng bốn phương gặp hội long vân Từ Nam Phần, Tiên-Quế-Võ đến Yên Phong… Đâu đâu cũng hân hoan niềm phấn khởi. THẾ CUỘC HƯNG VONG HẰNG ĐẮP ĐỔI ƯỚC NGUYỀN NUNG NẤU HÁ BUÔNG XUÔI Dân kiên trinh, đuốc Đảng sáng ngời ngời Cùng cả nước xây tòa ngang dãy dọc Đời no ấm, giang sơn ngời gấm vóc Trẻ tung tăng cắp sách học trường làng Vôi Đáp Cầu đây, anh xây gạch Bát Tràng Tranh gà lợn huy hoàng nền giấy điệp. Làn Quan Họ đắm say da diết Lời thơ thần “Nam Quốc”… hịch non sông Niềm tin ấp ủ trong lòng…