Trang chủ Tin tức & Sự kiện

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2023
09:43 | 04/09/2023

Sáng 22/8, tại Ninh Bình, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới".

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận,phê bình VHNT Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đ/c Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng

 Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị tập huấn, đoàn Bắc Ninh có 4 cán bộ, công chức, hội viên đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm công tác văn hóa, VHNT các tỉnh khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương khẳng định: Nghị quyết 23-NQ/TƯ về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới tròn 15 năm đi vào đời sống. Việc Bộ Chính trị dành riêng một Nghị quyết rất quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho sự phát triển VHNT thể hiện sự mạnh mẽ đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với VHNT - “lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế” của văn hóa nước nhà.

 

Từ ngày 22 đến 25/8, học viên nghe giảng các chuyên đề: Xây dựng và phát triển VHNT trong tình hình mới, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị; Từ nhân vật trung tâm trong văn học hiện nay đến vấn đề trung tâm của VHNT Việt Nam thời kỳ mới; Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp, đạo đức cách mạng trên lĩnh vực VHNT; Công tác lý luận, phê bình VHNT hiện nay - thực trạng và yêu cầu phát triển; Công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của VHNT trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa… Đây là những vấn đề cơ bản, cần thiết, góp phần nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, tư vấn, quản lý công tác VHNT; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...

 

                                                                                                                                                                                                                                                              HOÀNG LINH