Trang chủ

  TÌM HIỂU CÁC LÀN ĐIỆU CHÈO CỔ: BÌNH THẢO
02:54 | 01/07/2016
  Thể thơ:         6 – 8 Lời thơ:          Lời cổ Người đâu đến ở chùa này Cổ cao ba ngấn lông mày nét ngang Thầy như táo rụng sân đình Em như gái dở đi rình của chua Cau non tiện chũm lòng đào Trầu têm cánh phượng thiếp trao cho chàng Tính chất làn điệu: Tình cảm lãng mạn, lả lướt, thèm khát. Xuất xứ nội dung: Làn điệu này cũng được dùng trong trích đoạn Thị Màu lên chùa vở chèo “Quan âm Thị Kính” Thị Màu gặp Tiểu Kính đã đem lòng yêu say đắm, bất chấp cả trước cửa thiền cũng như luật lệ của lễ giáo phong kiến để đến với tình yêu. Đây là một trong nhiều mảng trò hay nhất của nghệ thuật chèo mà ai cũng biết. Cách hát: Tốc độ nhanh, hát kết hợp với múa trở thành hai nhân vật đồi lập nhau.Thị Màu thù sôi nổi lúng liếng, lả lướt, thèm khát. Tiểu Kính thì thờ ơ, lạnh lùng buồn sâu lắng.   BÌNH THẢO (Nghệ sĩ Thúy Tình hát) Thị Mầu :       Nói lệch: Chị em i ơi i. Đế:                  Sao? Người đâu đến ở chùa này, mà cổ cao ba ngấn để i i i lông mày nét ngang đấy thầy tiểu ơi! Đến  ở  ấy mấy chùa thế / mà chùa này i / ì í người / người ở i đâu i / đến i / ới i ở  ấy mấy chùa thế / mà chùa này i / cổ í / ới i cao i / ới thế mà này cổ / cao ba ngấn í / ới  i  ì  ì / ới i  i  i / ơi i để / lông i / mày chứ đôi lông / mày / mà nét ngang ấy mấy í / thày  thày tiểu ơi. Tiểu:   Niệm nam mô a di đà phật tôi niệm nam mô á di đà phật. Thị Mầu:  Ấy mấy / i thầy / thầy tiểu / í i ơi i / ì  i  i  í /  i  ì  i . Thầy tiểu ơi! Thầy như táo rụng sân đình mà em như gái dở để i i i đi rình của chua đấy thầy tiểu ơi! Táo rụng ấy mấy đình thế / mà sân đình i / ì  í   thầy / thầy tiểu như i/ này táo i / ơi i rụng ấy mấy đình thế / mà sân đình i / em i / ới i như i / ới thế mà này em / như gái dở í / ới i ì  ì / ới  i   i / ơi i để / đi / rình chứ em đi / rình / mà của chua i ấy mấy / i thầy / thầy tiểu ơi ! Tiểu:  Niệm nam mô a di đà phật tôi niệm nam mô á di đà phật. Thị Mầu:   Ấy mấy / thầy / thầy tiểu /í i ơi! Thầy Tiểu ơi cau non tiện chùm lòng đào mà trầu têm cánh phượng để i i i thiếp trao cho chàng đấy thầy tiểu ơi! Tiện chũm ấy mấy đào thế / mà lòng đào i / ì í quả i / quả cau non i / tiện / ơi i chũm ấy mấy đào thế / mà lòng đào i / trầu i / ới i têm / ới thế mà này trầu / têm cánh phượng i / ới i ì ì / ới i i  i / ơi i để / thiếp / trao chứ này thiếp / tôi trao / trao cho chàng ấy mấy/ thầy / thầy tiểu ơi!  Tiểu: Niệm nam mô a di đà phật tôi niệm nam mô á di đà phật.  Thị Mầu:   Ấy mấy i / thầy / thầy tiểu / í i ơi /  i  i   i  í /  ỉ  ì  i  .