Cảm xúc bên Lăng Bác

 Con về viếng Bác chiều thu Nắng vàng trải thảm! gió ru Bác nằm. Nhìn người con nghĩ xa xăm Lời xưa Bác dạy "…

09:43 | 17/07/2017

Thư tình mùa đông

01:49 | 20/11/2015