Trang chủ Kiến trúc Lý luận

Xây dựng thành phố thông minh, xu hướng tất yếu
08:10 | 12/06/2018

 BNĐTTheo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện nay 54,6% dân số thế giới (3,6 tỷ người) sống ở các thành phố, nghiên cứu cho thấy đến năm 2050, tỉ lệ dân cư thành thị sẽ chiếm hơn 70% dân số thế giới.

         Sự tập trung dân số, tốc độ gia tăng của đô thị tạo cho các thành phố và quốc gia một số thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân; bắt đầu với các hạng mục cơ bản như cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông và ứng phó với thiên tai; các yêu cầu về nhà ở, năng lượng, an ninh, y tế và giáo dục, truyền thông và giải trí. 

Do đó, việc quản lý và cải thiện chất lượng các thành phố đòi hỏi phải biết những gì xảy ra bên trong thành phố đó, điều này chỉ có thể nắm bắt được thông qua việc thay đổi phương thức điều hành của chính quyền, tham gia của người dân, cũng như sự tham gia của các bên liên quan chịu trách nhiệm quản lý chúng. Vì vậy, việc xây dựng Thành phố thông minh là một nhu cầu tất yếu. Với sự xuất hiện của công nghệ số, Internet và công nghệ di động, sự chuyển đổi này trở nên khả thi hơn. 

Với Bắc Ninh, việc định hướng và thiết lập những bước đi cụ thể cho lộ trình trở thành thành phố thông minh là cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng với sự nghiệp xây dựng, phát triển bền vững, lâu dài của tỉnh.

Để có thể triển khai xây dựng một thành phố thông minh, thì điều kiện tiên quyết là các đơn vị trong toàn tỉnh cần xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng hiệu quả từng ngành, trong đó việc ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống quản lý, điều hành, tương tác giữa các hợp phần là một trong những giải pháp quan trọng.

Tại cuộc hội thảo về xây dựng mô hình Trung tâm điều hành thành phố thông minh và các hợp phần của thành phố thông minh ngày 5-6 vừa qua với sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã xác định mô hình thành phố thông minh và xây dựng các hợp phần của thành phố thông minh theo một kiến trúc thống nhất, đảm bảo việc đầu tư về hạ tầng, xây dựng các ứng dụng và cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả; tăng cường chia sẻ, dùng chung giữa các cơ quan; hạn chế chồng chéo, lãng phí trong việc cung cấp các giải pháp cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước; đảm bảo kiểm soát vấn đề an toàn thông tin khi xây dựng mô hình thành phố thông minh.

Thành phố thông minh là mô hình trong đó việc ứng dụng những thế hệ mới nhất của công nghệ thông tin cùng với các giải pháp đồng bộ được đưa vào áp dụng tới từng đơn vị, tổ chức trong thành phố, tạo ra một hệ thống điều hành quản lý thông minh để nâng cao chất lượng các dịch vụ công, các ngành kinh tế xã hội trong toàn tỉnh, tạo ra các tiện ích lớn cho người dân.

Theo đó mô hình thành phố thông minh của tỉnh Bắc Ninh được áp dụng theo mô hình của Châu Âu tập trung vào 6 lĩnh vực cốt lõi gồm: Nền kinh tế thông minh, cư dân thông minh, quản trị thông minh, dịch chuyển thông minh, môi trường thông minh và cuộc sống thông minh.

Theo các chuyên gia, trong Thành phố thông minh, công nghệ kết nối công dân, doanh nghiệp với chính quyền, do đó loại bỏ sự phân tán thông tin và giảm thiểu các tác động tiêu cực thông qua phân bổ nguồn lực thông minh. Để cải thiện cuộc sống của người dân, dự án Thành phố thông minh hoàn chỉnh cần tính đến khía cạnh nhân văn, xã hội và môi trường của các trung tâm đô thị. Do đó, cần phải kết hợp các khía cạnh liên quan đến quản trị, cơ sở hạ tầng, vốn con người và xã hội. Chỉ khi các yếu tố này được kết hợp, các thành phố mới trở nên thông minh và có khả năng thúc đẩy phát triển bền vững và tích hợp. 

Một thành phố thông minh và bền vững là một thành phố sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động của dịch vụ đô thị cũng như khả năng cạnh tranh, đồng thời đảm bảo rằng nó đáp ứng được nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai về kinh tế, xã hội, môi trường. Đồng thời tích hợp các khu vực khác nhau của nó bằng cách sử dụng các mạng truyền thông băng rộng, điện toán đám mây, các thiết bị di động thông minh, phần mềm phân tích và cảm biến. Tập hợp các tài nguyên kỹ thuật số thu thập dữ liệu do các nhân viên khác nhau tạo ra và xử lý dữ liệu, tạo ra thông tin và kiến thức hỗ trợ quá trình ra quyết định của lãnh đạo, cung cấp chất lượng cuộc sống và lợi ích tốt hơn cho người dân.