Trang chủ Thơ

VÀO THU
10:56 | 16/10/2018

Nắng mới vừa lên lại mưa rồi

Vừa quàng khăn ấm đã mồ hôi

Những vầng hoa cải theo về chợ

Một nỗi buồn man mác xa xôi.

 

Gió lạnh bâng khuâng thổi đầu hè

Là vàng xào xạc cuối hàng tre

Từng đàn cò trắng bay mải miết

Một cõi mênh mang có hẹn về

 

Có đợi chờ đâu thu lại đến

Có nhạt phai gì thu lại đi

Bỗng dưng muốn khóc lòng thêm mến

Tình muốn cười vui lệ ướt mi./.

 
                  TRẦN ANH TRANG