Trang chủ Thơ

SÔNG ĐUỐNG QUÊ TÔI
16:22 | 03/01/2019

Sông Đuống ơi! Sao mà thân thiết thế!

Tự bao giờ làm chứng tích sử ca

Khi hiền hòa, nét trầm tư như thể...

Lúc gồng mình, cuộn trào đỏ phù sa


Sông cần mẫn nuôi triền bãi đôi bờ

Ngô, dâu cứ lả tình xanh hút mắt

Xưa nhân hậu, giúp thân Cò lận đận

Nay Sông hòa công nghiệp mới quê hương


Dân đôi bờ vốn mạch nền văn hiến

Sinh dưỡng thành bao nhân sĩ tài danh

Góp nguyên khí Quốc gia, không kể hết

Lê Văn Thịnh, Nguyễn Cao, thi sĩ Hoàng Cầm...


Cách Bi, Mão Điền, Bình Than, Chi Lăng...

Nhắc đến thôi, bỗng lòng rưng rưng... quá!

Máu thịt tôi có phù sa Sông Quê

Tâm hồn tôi thấm hồn Sông mát lạ!

 
                                    NGUYỄN THẾ THỤY