Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
51
Tổng lượt truy cập
98277

Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ LUẬN

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN PHONG, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, HỘI VHNT TỈNH, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
10:20 | 30/11/2018

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh. Hôm nay, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt nghề nghiệp rộng rãi của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các anh chị em văn nghệ sĩ trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ!
Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh đã phát huy vai trò, sứ mệnh của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển, góp phần đưa Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đang hướng đích trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022.
Trong nhiệm kỳ khóa III, nhiệm kỳ (2013 - 2018), bám sát tôn chỉ, mục đích và Điều lệ hoạt động, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo những bứt phá mới trong nhiều hoạt động như: Hoạt động sáng tác, hỗ trợ sáng tác, xét tặng giải thưởng VHNT; Tổ chức các cuộc Liên hoan, Triển lãm, sáng tác, quảng bá tác phẩm. Đặc biệt, Hội VHNT tỉnh đã đăng cai tổ chức một số Liên hoan, Triển lãm mang tầm khu vực và quốc tế.  
Điểm nổi bật là đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà ngày càng đông về số lượng và chất hoạt động được nâng lên. Hầu hết hội viên luôn tỏ rõ sự vững vàng về quan điểm chính trị, đúng đắn về phương pháp sáng tác; đã sáng tạo được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, khắc hoạ sinh động đời sống kinh tế, xã hội; phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. 
Thông qua gần 1000 tác phẩm và đầu sách văn học, sân khấu, văn nghệ dân gian, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc… được công bố, trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc đạt Giải thưởng VHNT cấp tỉnh, các chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh đã nhận được nhiều Bằng khen của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Năm 2017, Hội VHNT tỉnh được Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu Khối thi đua.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, của toàn thể anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.
Kính thưa quý vị đại biểu! 
Thưa toàn thể Đại hội!
Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thành tích đạt được là cơ bản, Đại hội chúng ta cần nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Tôi cơ bản thống nhất với báo cáo kiểm điểm và các ý kiến tham luận tại Đại hội, cụ thể là:
- Các hoạt động chuyên ngành chưa đồng đều; còn thiếu và yếu về lý luận phê bình của cả 8 lĩnh vực chuyên ngành.
- Thiếu nhiều tác phẩm về đề tài: Lịch sử cách mạng; công nghiệp, công nhân; xây dựng nông thôn mới; chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; quốc phòng - an ninh; thế hệ trẻ.
- Chưa có những tác phẩm đỉnh cao có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Từ năm 1997 đến nay, chưa có hội viên nào đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. 
- Công tác đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ của Hội chưa được quan tâm đúng mức và kết quả còn hạn chế.
Kính thưa Đại hội! 
Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đứng trước những cơ hội và thách thức mới, Bắc Ninh chúng ta đang tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị: “tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”.
Tại diễn đàn Đại hội, tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Văn học, Nghệ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ khóa IV; đồng thời xin được nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới:
- Trước hết, Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc tới toàn thể hội viên quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Đặc biệt là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng không áp đặt, ép buộc, gán cho văn học, nghệ thuật một nhiệm vụ "chính trị" khô khan, giản đơn, nhất thời nào, mà hiểu nó như một sứ mệnh, một sức mạnh vốn có của văn học, nghệ thuật chân chính, đặc biệt trong cuộc đấu tranh ngày hôm nay”. 
Trên tinh thần đó, Hội cần chủ trì, phối hợp thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền, đấu tranh chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, gây ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, chống những quan điểm sai trái, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài và phải tiến hành bền bỉ, thường xuyên, kịp thời, không tách rời với cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá.
- Hội VHNT tỉnh cần tiếp tục vận động hội viên tích cực hưởng ứng tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về đề tài "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đẩy mạnh việc sáng tác các tác phẩm về đề tài công nhân, công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; khởi nghiệp; quốc phòng - an ninh; giáo dục thế hệ trẻ.
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Người Kinh Bắc; tích cực mở rộng giao lưu sáng tác văn học nghệ thuật với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nghiên cứu xây dựng Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác. Bổ sung hoàn thiện quy chế, nâng cao chất lượng Giải thưởng văn học, nghệ thuật của tỉnh.
- Quan tâm phát hiện, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ trẻ; có kế hoạch bồi dưỡng lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ; tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hội viên ở các chuyên ngành, lực lượng sáng tác tại các câu lạc bộ, các tài năng trẻ ở các đơn vị, cơ sở đào tạo văn học, nghệ thuật.
Tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh khóa IV cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cho sát hợp với thực tiễn cuộc sống, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; biết tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội. Đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động chuyên môn của hội viên; đa dạng hóa hoạt động giao lưu với bạn đọc và công chúng yêu văn học nghệ thuật.
Trong tiến trình hội nhập và phát triển hiện nay, văn nghệ sĩ Bắc Ninh cần đắm mình hơn nữa với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tắm mình trong thực tiễn đời sống xã hội, mang bầu nhiệt huyết, tài năng, trí tuệ, tâm huyết để sáng tạo ra nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị trường tồn cùng thời gian.  
Tôi cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện cho Hội Văn học nghệ thuật, nhất là ở cấp huyện có điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nhằm giúp đội ngũ văn nghệ sĩ yên tâm thực hiện sứ mệnh của mình để sáng tạo nhiều tác phẩm hay, hấp dẫn, được công chúng yêu thích và mến mộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cũng nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban, Bộ, ngành cơ quan Trung ương; Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành của Trung ương và Hội VHNT các tỉnh, thành phố đối với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 
Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các vị đại biểu, khách quý, anh chị em văn nghệ sĩ sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, Chúc Đại hội Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!./.