Trang chủ TRANG THƠ CỘNG TÁC VIÊN

NHỚ THƯƠNG
16:17 | 03/01/2019

          NGUYỄN HỒNG THỨC

                                   Vệ An - BN



Mấy chục năm rồi vẫn nhớ thương

Người "đi" khuất nẻo mọi con đường

Còn em lủi thủi tình lưu luyến

Thức trọn canh dài nỗi vấn vương./.